Biomasse bidrager til stabil energiforsyning og grøn omstilling

I ny analyse fra Klimarådet om frigørelsen fra gas er rådet tilbageholdende med at anbefale brugen af biomasse til at understøtte udviklingen – og det undrer Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse (PfAT), for i dag er og de næste mange år er der ikke noget alternativ til biomasse, der kan få os til at nå målsætningen om at blive fri for kul og gas i energiforsyningen.

 

Klimarådets analyse ”Fra gas til grøn varme” sætter fokus på mulighederne for at udfase brugen af naturgas i de danske husholdninger. Det er grundlæggende en god ide, at vi frigør os fra brugen af russisk gas og i stedet overgår til mere vedvarende energikilder. Derfor kan det også undre, at Klimarådet er så tilbageholdende med at anbefale brugen af biomasse til at understøtte denne udvikling.  

Danmark har gennem de seneste 20 år udbygget vores energiforsyning med vind, sol og biomasse, og i 2012 blev det politisk vedtaget, at kul gradvist skulle udfases fra energiproduktionen. Selvom fokus i omstillingen ofte er på sol og vind, stammer to tredjedele af den vedvarende energiproduktion i Danmark fra biomasse.  

På sigt vil sol, vind, geotermi og andre teknologier bidrage betydeligt mere til energiforsyningen, men i de næste mange år vil alternativet til biomasse være øget brug af kul eller andre fossile brændsler.  

Derudover savner Klimarådets analyse også en vurdering af fremtidsperspektiverne ved brug af biomasse. Kombineres biomasse i fremtiden med brug af CCUS-teknologi (Carbon capture, utilisation and storage), vil det ligefrem være muligt at trække CO2 ud af atmosfæren eller fortrænge fossile brændsler fra den tunge transport – enten ved at indfange CO2 for derefter at lagre den i undergrunden eller ved at bruge CO2 til at producere grønne brændstoffer i PtX-anlæg. En tredje mulighed er pyrolyse, hvor biomassen omdannes til biokul som restprodukt, der kan spredes ud på jordoverfladen.  

Det er ærgerligt, at disse potentialer ikke indgår i Klimarådets analyse – navnlig, da Klimarådet anerkender biomassens værdi i varmesystemet, hvor lokalt produceret biomasse kan spille sammen med fx varmepumper for at sikre tilstrækkelig effekt og fleksibilitet. Derfor kan det ærgre, at biomassens rolle og værdi i omstillingen væk fra naturgas er udeladt i Klimarådets overordnede anbefalinger. 

Samtidig er det vigtigt at huske på, at træbiomasse er et restprodukt fra produktionen af kvalitetstræ til træindustrien og hovedsageligt består af tyndingstræ, trætoppe, træ med råd mv. – altså dimensioner og kvaliteter, der ikke kan bruges til tømmer eller andre forædlede formål. 

Danmark skal gøre sig uafhængig af russisk naturgas og har samtidig et ambitiøst politisk mål at reducere vores CO2-udledning med 70 procent i 2030. Skal vi nå begge mål, kommer man ikke uden om ansvarligt og bæredygtigt produceret biomasse som en vigtig, stabiliserende og vedvarende energikilde.