Biomasse efter Klimakommissionen

Klimakommissionen konkluderede blandt andet at Danmark bør satse massivt på biomasse for at få en fossilfri energiforsyning i 2050. Så langt så godt. Nu behøves en handlingsplan, forskning, rådgivning og politisk ligestilling af træ med anden biomasse.

Regeringens klimakommission afsluttede sit arbejde i september og konkluderede blandt andet at Danmark bør satse massivt på biomasse for at få en fossilfri energiforsyning i 2050. Så langt så godt.

Biomasse dækker over mange forskellige naturressourcer, og Klimakommissionen diskuterer ikke hvilke Danmark bør satse på frem for andre. Eller hvordan og hvornår satsninger bør ske. Det bliver det næste store spørgsmål i energi- og klimapolitikken.

Træ er måske den mest lovende af alle biomasseressourcer

  • Træ produceres i skove med alle de ekstra værdier det giver samfundet (beskæftigelse i landdistrikterne, naturværdier, friluftsliv)
  • Træ produceres i Danmark praktisk talt uden gødning og pesticider
  • Træ har bedre egenskaber som brændsel end andre biomasseafgrøder
  • Der er rigeligt med træ i de danske skove. Produktionen af energitræ kan fordobles i løbet af få år og flerdobles på længere sigt.

Derfor er vi ikke i tvivl om at træ kommer til at spille en rolle en enorm og positiv rolle i Danmarks energiforsyning.

Men vi er i tvivl om hvor hurtigt politikerne tager konsekvensen og sætter den nødvendige udvikling i gang.

Der er brug for en stribe initiativer

  • Planlægning af fremtidens plantning og skovdyrkning så træproduktionen øges jævnt og bæredygtigt. Dertil skal opbygges logistik og udvikles teknologi, fx maskiner til flisning af førstegangstyndinger i løv, så energiforbruget til høst og transport minimeres. Derfor skal der satses på forskning og på rådgivning til skovejere.
  • Ligestilling af vilkårene for at producere og levere biomasse, uanset om den er dyrket på mark eller i skov. I øjeblikket får landbrugets biomasse, fx energipil, konkurrencefordele overfor skovenes træ. Vi ønsker ikke statstilskud til skovbruget, men staten må betale det samme for CO2-reduktionerne, uanset hvem der leverer dem. Ellers får man ikke nok for skattepengene.

Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne har haft et strålende samarbejde med skovbrugets forskere og fagforeninger op til Klimakommissionens rapport. Læs de første udmeldinger fra samarbejdet i nyhederne der henvises til nedenfor.

Vi fortsætter samarbejdet

Dels for at holde politikerne fast på deres del af opgaven, nemlig at sætte udviklingen af samfundets brug af energitræ i gang. Der er brug for en politisk handlingsplan.

Dels for at for at holde os selv i skovbruget fast på vores del af opgaven: At være klar til at levere alt det energitræ på et bæredygtigt grundlag som samfundet forhåbentlig meget snart begynder at efterspørge.