Biomasse: En bæredygtig energiform

Produktionen af biomasse fra de danske skove kan fordobles uden at det sker på bekostning af leverancerne til træindustrien eller på bekostning af naturen.

Fødevareministeriet offentliggjorde den 24. januar 2008 en rapport, der konkluderede at Danmark skal satse på biomasse for at nedbringe CO2-udledningen. Ifølge rapporten er der et stort uudnyttet potentiale af biomasse i Danmark, på trods af at ca. 12 % af energiforsyning allerede i dag kommer fra biomasse. Det uudnyttede potentiale kommer fra alle dele af jordbruget og det antages bl.a. at skovbruget kan fordoble produktionen af biomasse.

I skovbruget er vi glade for, at der nu langt om længe kommer den nødvendige fokus på biomassens potentiale. I alt for mange år, har skovenes muligheder for at levere mere biomasse været overset.

De danske skove er klar til at levere mere træ til energisektoren. Vi har en lang tradition for at gøre dette og har opbygget en betydelig viden og knowhow på dette område. Nu venter vi bare på at de politiske rammebetingelser udstikkes således, at der skabes klarhed for de forskellige aktører inden for energisektoren.

For skovene er det vigtigt at det politiske fokus rettes mod følgende områder:

  1. Lige og fair konkurrence mellem de forskellige former for biobrændsler.
  2. Biomassen skal produceres på et bæredygtig grundlag.
  3. En gennemgang af skatte- og afgiftssystemet, som i dag indeholder en række forhold, der begrænser udnyttelsen af biomasse.
  4. Sikre et åbent og transparent internationalt marked for handel med biomasse.
  5. Fokus på udvikling af teknologier, der udnytter energien i biomassen bedre. Her tænkes specielt på udvikling af små og mellem store kraftvarmeværker, som kan placeres tæt på biomasse ressourcerne.

De danske skove har ressourcerne – vi kan øge produktionen af bæredygtig energi i skovene samtidig med at vi sikrer råvarer til træindustrien og plads til naturen. Nu venter vi bare på at politikerne udstikker de politiske rammebetingelser for den fremtidige anvendelse af biomasse.