Biotopvejledningen offentliggjort

Skov- og Naturstyrelsens vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns nu er offentliggjort.

Skov- og Naturstyrelsen meddeler at den endelige udgave af vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og udsætning af fasaner og agerhøns nu er offentliggjort.

Vejledningen beskriver hvordan Skov- og Naturstyrelsen administrerer ordningen om udarbejdelse af biotopplaner ved udsætning af fuglevildt.

De kommende regler fra 2010

Fra 1. april 2010 indføres nye regler om udsætning af fasaner og agerhøns. En større udsætning af fasaner eller agerhøns forudsætter naturforbedrende tiltag i det åbne land. Formålet er blandt andet at styrke det åbne lands bæreevne for vildt. Med en biotopplan må man udsætte 7 fugle (fasaner eller agerhøns) pr. ha. Biotopplanen skal medvirke til at etablere nye og/eller forbedre eksisterende biotoper så vildtlevende fugle og pattedyr får flere og bedre levesteder. Man kan vælge mellem forskellige typer af tiltag indenfor et pointsystem som også fremgår af vejledningen.

Medlemsmøde

Som Skovforeningen tidligere har varslet, afholder vi medlemsmøde på fredag den 27. marts om biotopplaner. Mødet har været et tilløbsstykke, og lokalet kan ikke rumme flere end de der allerede er tilmeldt. Vi glæder os til mødet.