Bliver du omfattet af de nye regler for registrering i register for gødningsregnskab?

Nye regler i gødskningsloven betyder at du som skovejer kan blive omfattet af det nye registreringskrav i forhold til brug af gødning for planperioden 2020-2021. Læs her om de nye regler får betydning for dig.

Landbrugsstyrelsen har i fredags udgivet vejledningen om gødskning- og harmoniregler som gælder for planperioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.

Der er fra denne periode indført nye regler for hvornår du som jordejer er registreringspligtig, og det skal du som skovejer være særlig opmærksom på. Registreringspligten er nu ikke længere afhængig af din omsætning, men det areal du råder over. Her er det nu afgørende om du har 10 ha. eller mere, som har en kvælstof eller fosfornorm på mere end 0 kg.

At du er registreringspligtig betyder, at du skal tilmeldes registeret for gødningsregnskab, og årligt skal lave både en gødningsplanlægning, som inkluderer indtegning af skovarealer med en gødningsnorm på kort, og gødningsregnskab.

Du kan på vores medlemsafdeling læse mere om, hvordan du som skovejer afgør, om du er blevet registreringspligtig, og hvilke krav du skal opfylde.

God dialog endte med brugbar løsning

Særligt for de skovejere der ikke anvender gødning i deres skovdrift eller udbringer bioaske, var der lagt op til en helt unødvendig administrativ byrde med de nye regler. Dansk Skovforening har været i god dialog med Landbrugsstyrelsen for at finde en rimelig løsning for skovejerne.

De nye regler vil give mere arbejde for de skovejere der ønsker at udnytte gødningsnormen på deres skovarealer, da der stilles krav om indtegning af skovarealer på markkort i forbindelse med gødningsplanlægning.

Men vi har fået en god løsning for de skovejere, der ikke ønsker at udbringe gødning på deres almindelige skovarealer.