Boliglejeloven og forbrugsafgifter

Værdifulde råd til udlejere af huse.

Højesteret har i en dom fastslået at en udlejer ikke måtte opkræve særskilt betaling for vand da der ikke var opsat forbrugsmåler hos lejeren.

Det fremgår af lejelovens §46j, stk. 1, 2. pkt., at betaling for vand ikke må indeholdes i lejen hvis der er opsat individuel forbrugsmåler hos lejer.

Loven fastslår derimod ikke at det er ulovligt for udlejer at opkræve særskilt betaling for vand via et vandregnskab hvis der ikke er opsat en forbrugsmåler.

På trods af dette har Højesteret i en dom fastslået at det er ulovligt at opkræve særskilt betaling for vand hvis der ikke er opsat en individuel forbrugsmåler hos lejer. Det er også tilfældet selvom der efter den indgåede kontrakt er tale om en omkostningsbestemt leje. Efter boliglejeloven og dens forarbejder forudsættes udgifter til vand i sådanne situationer således at være indeholdt i huslejen.

Udlejer blev derfor i den konkrete sag dømt til at tilbagebetale allerede indbetalte a conto betalinger for vand.

Boliglejeloven indeholder ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen.

En adgang for udlejer til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor en direkte lovhjemmel som fx lejelovens kapitel VII om varmebetaling.

Skovforeningen er opmærksom på at mange udlejere efter rådgivning fra lejelovseksperter har anvendt standardkontrakter hvor der skal betales tillæg til huslejen, fx for vand som i ovennævnte sag.

Se derfor dine udlejningskontrakter igennem. Med Højesterets dom er lejekontrakter med tillæg for forbrug, der ikke direkte er lovhjemmel til underkendt. Vi fraråder derfor medlemmer at anvende sådanne.

Pas på med at ændre i typeformularer

I øvrigt advarer Skovforeningen sine medlemmer mod at rette eller slette passager i anvendte typeformularer. Det kan nemlig ikke udelukkes at sådanne kontrakter herefter helt vil kunne blive tilsidesat i eventuelle tvister.

Gratis rådgivning om udlejning

Skovforeningens medlemmer har adgang til Ejendomsforeningen Danmarks gratis juridiske rådgivning, rabatter og varetagelse af politiske interesser om husudlejning. Kontakt Skovforeningen og hør nærmere.