Bomben under træet

Berlingske skriver at afbrænding af træ er en klimabombe fordi der kommer mere CO2 ud af skorstenen når energi laves af træ i stedet for kul. Det er en misforståelse der svarer til at grøntsager skulle fede fordi de øger kropsvægten når man spiser dem.

Berlingskes chokerende overskrift ”Afbrænding af træ en klimabombe” 3. januar er 100 % forkert. Heldigvis.

Artiklen handler om at der kommer mere CO2 ud af kraftværkernes skorstene når de producerer 1 kilowatttime af træ i stedet for af kul. Det antydes at den politiske satsning på træ til energi forværrer klimaet stik imod hensigten.

Det er en misforståelse der svarer til at grøntsager skulle være fedende fordi de øger kropsvægten når man spiser dem. Misforståelsen skyldes at man kun ser på én brik ud af et meget større kredsløb.

Det vil være fatalt hvis politikerne og kraftværkerne sidder tilbage med en misforståelse af træers og træprodukters enorme muligheder i en klimastrategi. Derfor denne berigtigelse:

Træer og alle planter indeholder energi og kulstof som allerede indgår i naturens kredsløb. Hvis træets energi udnyttes, kan vi undgå at hente endnu mere kul, olie og gas op af jorden og belaste naturens kredsløb (herunder atmosfærens CO2-indhold) med dét.

Men hvis træ ikke brændes af, vil det i sidste ende rådne – og det udleder nøjagtig lige så meget CO2 til atmosfæren som afbrændingen, blot fik man ikke udnyttet energien.

Derfor er træ en CO2-neutral energikilde. Den bør udnyttes mest muligt. Træ og andre planteprodukter er nøglen, nemlig råstoffet, til udvikling af bæredygtige, CO2-neutrale teknologier, både til energi og til varige produkter som fx bygninger, møbler og interiør.

Det har ikke noget med politik at gøre, det er naturvidenskab.

Sådan var det før Berlingskes artikel 3. januar, og det er det stadigvæk.