Brænde kan forbedre Danmarks CO2-regnskab

Der står en brændeovn i godt 500.000 danske hjem. Den spreder hygge og giver billig varme, men er også et vigtigt redskab når Danmark skal leve op til kravene i EU-kommissionens klimaplan, påpeger forskere fra Skov & Landskab.

Der står allerede en brændeovn i godt 500.000 danske hjem. Her fungerer den som hyggespreder og billig varmekilde, men derudover er den et vigtigt redskab, når Danmark skal leve op til kravene i EU-kommissionens klimaplan.

I 2020 skal 30 procent af danskernes energiforbrug komme fra vedvarende energikilder, og samtidig skal udledningen af CO2 fra bl.a. bygninger være reduceret med 20 procent.

– En forøget brug af brænde vil være en billig og nem måde at komme et godt stykke nærmere målene i EU-kommissionens lovpakke. Brænde er CO2-neutralt og kan derfor med fordel erstatte kul, olie og naturgas, siger seniorforsker, dr. agro. Niels Heding fra Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

Stort potentiale

Selv om brænde allerede er den næstmest benyttede vedvarende energikilde i Danmark, er der gode muligheder for at udbrede brugen yderligere.

– Hver ny brændeovn, der tages i brug, vil spare os for 5 tons CO2-udledning om året. Derudover vil en mere effektiv udnyttelse af brændeovnen hos dem, der allerede har en brændeovn, kunne hjælpe betragteligt i CO2-regnskabet, siger Niels Heding.

For at opnå den bedste besparelse i CO2-udledningen, er det vigtigt, at brændeovnsbrugerne er opmærksomme på betydningen af korrekt fyring med tørt brænde. Skal resultatet blive endnu bedre, er der behov for mere forskning i udnyttelsen af brænde og brændeovne.

– Der ligger et stort uudnyttet potentiale i fyring med brænde. Det er generelt et område, hvor der er meget lidt forskning, og hvor forskningsmidlerne slet ikke kommer i nærheden af, hvad der afsættes til forskning i andre vedvarende energikilder. Der er f.eks. behov for mere viden om optimal brændefyring, og der er behov for viden om, hvordan brændeovne og skorstene skal bygges, så de ikke udleder sundhedsskadelige partikler, siger Niels Heding fra Skov & Landskab.

Penge at spare

For den private husejer vil brændeovnsfyring være en billig måde at bidrage til, at Danmark når målet i klimaplanen. Brændeovne er væsentligt billigere at installere end f.eks. solvarmeanlæg eller anlæg til træpiller, og samtidig er brænde den billigste varmekilde, vi har.

– Prisen på fyringsolie har længe ligget på et rekordhøjt niveau, så en reduceret brug af oliefyret til fordel for brændeovnsfyring kan let sparer en familie for flere tusinde kroner om året alene i varmeudgifter. Hvor brænde koster omkring 50 øre pr. kWh, koster fyringsolie over det dobbelte, mens el-energi er endnu dyrere,« siger Niels Heding fra Skov & Landskab.

Mere info