Brændeovne fra før 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte og generationsskifte

Hvis du fremover overtager bolig med en brændeovn fra før 2003, skal den skiftes eller nedlægges. Loven er vedtaget med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget.

Loven betyder, at det bliver obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber bolig. Det skal ske inden for 12 måneder efter overtagelsen af boligen. Det bliver nærmere beskrevet i en bekendtgørelse, ligesom det er muligt at læse nærmere i bemærkningerne til det fremsatte lovforslag.

De nye regler gælder fra april 2021. Boligkøbere bliver forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når skødet bliver tinglyst.

Ikke alle skal udskifte og nedlægge brændeovne

For skovejere med udlejningsboliger kan det blive en ekstra omkostning i forbindelse med generationsskifte afhængig af konstellationen. Kravet gælder ikke for juridiske personer (fx et I/S, ApS eller A/S), men vil gælde personligt ejede boliger.

Kravet om udskiftning eller nedlæggelse vil ikke omfatte de situationer, hvor der er tale om ejerskifte i forbindelse med overdragelse til ægtefælle, f.eks. ved uskiftet bo (dødsfald) og skilsmisse. Det samme vil gælde, hvor en medejer af ejendommen får tinglyst adkomst til ejendommen. Det vil altså igen afhænge af, hvem erhververen er. Det er ikke hensigten, at børn/livsarvinger undtages, men at en ægtefælle og medejer undtages. Generationsskifte vil derfor kunne blive omfattet af ordningen afhængig af ejerform.

Visse brændeovne er undtaget

Det er ikke alle brændeovne, der er omfattet af lovændringen. Der er undtagelser for masseovne, kakkelovne, historiske brændeovne, brændekomfurer opbygget på stedet mv. Brændeovne i fredede bygninger er ligeledes undtaget.

Bemyndigelse til minister til yderligere stramninger

Ministeren vil få bemyndigelse til at lave yderligere stramninger uden politiske behandling, hvilket Dansk Skovforening undsagde sig i høringssvaret i høringen af loven.