Brændeovne igen i skudlinjen

Efter udgivelse af ny rapport om afgifter på energiområdet diskuteres igen om og hvordan partikelforurening fra brændeovne kan minimeres – evt gennem afgifter. Skovforeningen følger udviklingen i sagen.

Efter udgivelse af tredje del af regeringens afgiftsanalyse på energiområdet er brændeovne og deres partikeludledning igen basis for stor debat i medierne.

Partikeludledning fra brændefyring er i dag ikke afgiftsbelagt, og på baggrund af rapportens analyse diskuteres det nu heftigt på ingeniøren.dk og Altinget.dk, om det er en brændeafgift eller andre løsninger der skal til for at mindske de skadelige virkninger fra brænderøg.

Skovforeningen kæmpede tilbage i 2013-14 mod en afgift på brænde og fik den afværget. Vi mener fortsat at en afgift på brænde vil være både ødelæggende og problematisk.

Blå partier afviser en brændeafgift

Måske er det stadig Skovforeningens kamp mod en brændeafgift tilbage i 2013-14, der ikke er glemt, for partierne i blå blok har hurtigt været ude og afvise en nye brændeafgift.

Liberal alliance er bange for en uoverskuelig administration, mens Dansk Folkeparti mener der er andre måder at skabe incitamenter for folk til at udskifte deres gamle brændeovn og fyre rigtigt. For Dansk Folkeparti er det også vigtigt, at der fortsat er en billig opvarmningsform for folk med en trængt økonomi.

Oppositionen vil derimod gerne diskutere en afgift for at gøre noget ved partikelforureningen.

Regeringen har endnu ikke tager stilling til en afgift, men vil afvente den fulde afgiftsanalyse. De er dog klar over at danskerne ikke synes om afgifter og med en afgift, hvor det er så vanskelig finde et ordentligt afgiftsgrundlag, er det nok ikke vejen frem. Det erkender Thomas Danielsen til Altinget.dk.

Andre løsninger

Professor i miljøøkonomi og vismand Lars Gårn Hansen peger på, at der også er andre måde at gøre noget ved problemet. For eksempel ved at indføre en skrotningspræmie kombineret med et forbud mod ældre  ikke-svanemærkede ovne, samt en målrettet indsats der hvor problemet er størst. Nemlig i byerne.

Samme tankegang findes hos den liberale tænketank Cepos, der foreslår et forbud mod brændeovne i visse områder.

Om analysen

Tredje del af regeringens afgiftsanalyse på energiområdet undersøgte om afgifterne på energiområdet på passende måde regulerer de skader som dansk forbrug af energi påfører danskerne i form af luftforurening og drivhusgasudledning.

Konklusionen i rapporten er at afgifterne generelt har et fornuftigt niveau, der svarer nogenlunde til skadesomkostningerne for de udledninger, der er omfattet.

Der er dog et område som pt ikke er afgiftsbelagt, og det er partikeludledningen fra brændeovne.

Det konkluderes derfor i rapporten, at det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, vil være omkostningseffektivt at indføre en afgift målrettet udledning af partikler fra brændeovne.

Rapporten diskuterer forskellig modeller for en brændefyringsafgift på basis af skadesomkostninger og konkluderer at de varierer markant mellem ovnene fx afhængig af alder, placering og brændselstyper. Der vil derfor være store udfordringer forbundet med at finde et fornuftigt afgiftsgrundlag, der også lader sig gøre at administrere.

Den forsigtige konklusion er, at hvis de miljømæssige  gevinster skal  stå mål med de administrative omkostninger, skal afgiften målrettes udledningerne i tæt  bebyggede områder.