Bred enighed om nye principper for hjortevildtforvaltning

Sammen med en række andre centrale organisationer har Dansk Skovforening beskrevet fælles mål og midler, som vi har opfordret Vildtforvaltningsrådet til at lade indgå i den fremtidige forvaltning af hjortevildtet.

Udviklingen gennem de seneste år viser at tiden er løbet fra udstedelse af jagttider som eneste forvaltningsinstrument. Vi foreslår et nyt råderum for udviklingen af sunde bestande af kronvildt og dåvildt, hvor der forsat er mulighed for både brunstjagt og lang jagttid.

Læs baggrunden og forslaget i notat fra maj 2019 fra organisationerne, som er sendt til Vildtforvaltningsrådet.

Hjortevildt på mark