Brev fra Lars Løkke til Skovforeningens medlemmer

Lars Løkke Rasmussen har skrevet til Skovforeningens medlemmer om udsigten til at Venstre efter næste valg vil løse det problem som arveafgiften skaber.

Lars Løkke Rasmussen, formand for Venstre.

Lars Løkke Rasmussen, formand for Venstre.

Venstre lover at lempe generationsskifteafgifter

I sidste uges forhandlinger mellem regeringen og oppositionen om vækstplanen lykkedes det ikke at få lempet de økonomiske rammevilkår som påvirker skovbruget særligt negativt. De høje skatter på produktionsjord og generationsskifte er fastholdt til skade for den langsigtede skovdrift og udvikling af naturværdierne.

Forslaget fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance om lempelse af skatten ved generationsskifte blev afvist af regeringen i denne omgang.

Bo- og arveafgifterne forringer dansk skovbrugs konkurrencevilkår overfor fx svensk og tysk skovbrug hvor politikerne for længst har indset de negative konsekvenser og derfor i praksis allerede har afskaffet disse skatter for skovene. Den høje beskatning i Danmark modvirker investeringer i skovenes træproduktion og udvikling af naturværdier og dermed skovenes beskæftigelse og udvikling. Det kan forhindre skovbruget i at levere de ydelser som samfundet efterspørger.

Men det glæder os at det sammen med flere andre samarbejdspartnere nu er lykkedes at få gennemført en politisk aftale hvor der afsættes en pulje på 2 milliarder kroner som kan gøre det muligt at fjerne arveafgifterne ved generationsskifte.

Det er resultatet af et langt og sejt politisk arbejde, og vi vil holde en kommende borgerlig regering fast på løfterne om at fjerne afgifterne. Vort mål er at få fjernet både arve- og jordskat på skov til gavn for opbygningen af produktive skove med stort naturindhold.

Lars Løkke Rasmussen har skrevet et brev til Skovforeningens medlemmer om udsigten til at Venstre efter næste valg vil løse det problem som arveafgiften skaber.