Brev til Danmarks EU-parlamentarikere

Dansk Skovforening har skrevet til de 13 danske Europa-parlamentarikere for at informere om de skovpolitiske emner, der i særlig grad vil påvirke de danske skove i fremtiden.

Dansk Skovforening har skrevet til de 13 danske Europa-parlamentarikere for at informere om de skovpolitiske emner, der særligt vil påvirke Danmarks skove i fremtiden. I 2014 blev en ny EU-skovstrategi vedtaget, og dens gennemførelse og forankring bliver altafgørende.

Særligt bad Skovforeningen om parlamentarikernes påvirkning af EU’s beslutninger, så skovene bruges som en vigtig del af løsningen på fx klimaforandringer, energiforsyning, biodiversitet og rent drikkevand. Derudover opfordrede vi til at fremme brugen af træ og at sikre en bedre udnyttelse af den eksisterende skovressource.

Det kræver en anerkendelse af den private ejendomsret, tidlig inddragelse af skovejerne i politiske processer samt en økonomisk værdisætning af de mange forskellige ydelser, skovene og skovejerne leverer. Det vil skabe et bedre grundlag for betalingsordninger for de europæiske skovejere.

I brevet vedlagde vi en folder med 5 nøglebudskaber til EU fra vores europæiske skovejerorganisation CEPF.

Skovforeningen vil i efteråret sammen med CEPF tage direkte kontakt til de parlamentarikere som vi vurderer kan spille en rolle på skovområdet.

Masser af træ i Europa

Skovforeningen opfordrer til at fremme brugen af træ, fordi træ produceret i EU er et bæredygtigt, fornybart, klimavenligt og genbrugeligt råmateriale, som kan erstatte fossile brændsler og dermed bidrage til EU’s bioøkonomi. Især bør anvendelse af træ til papir, emballage, møbler, tømmerarbejde, bygnings- og konstruktionsmateriale, træpaneler til tekstilfibre, biobrændsler, bioenergi og fremstilling af kemikalier fremmes.

Kun 60 % af Europas årlige tilvækst høstes. Siden år 2000 er det europæiske lager af træ steget 12 %. Der er derfor stort potentiale for en mere effektiv udnyttelse af træressourcen til gavn for både ressourceanvendelse og klima.

Danmarks Europa-parlamentarikere

Ved Europa-parlamentsvalget den 25. maj 2014 blev de 13 følgende danske politikere valgt:
 • Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti
 • Bendt Bendtsen, Konservative Folkeparti
 • Ole Christensen, Socialdemokraterne
 • Jørn Dohrman, Dansk Folkeparti
 • Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre
 • Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU
 • Rikke Karlsson, Dansk Folkeparti
 • Jeppe Kofoed, Socialdemokraterne
 • Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti
 • Anders Primdahl Vistisen, Dansk Folkeparti
 • Jens Rhode, Venstre
 • Christel Schaldemose, Socialdemokraterne
 • Ulla Tørnæs, Venstre.