Brev til Martin Lidegaard om to huller i klimaplanen

Klimaplanens virkemiddelkatalog indeholder skovrejsning og øget vedmasse gennem træforædling. Men udelader øget brug af træ til energi og til byggeri. Træ Til Energi har skrevet til ministeren om manglerne.

Træ til Energi (samarbejdet mellem Skovdyrkerne, HedeDanmark og Dansk Skovforening) har skrevet et brev til Klima-, Energi- og Bygningsministeren hvor vi undrer os over at Klimaplanens virkemiddelkatalog ikke medregner effekten af at bruge mere træ til både energi og byggeri.

Klimaplanens virkemiddelkatalog indeholder to skovrelaterede tiltag, nemlig skovrejsning og forædling af skovtræer. Begge dele vil på sigt give mere træ, og det skal bruges for at opnå den bedste klimaeffekt.

Dertil kommer muligheden for at øge brugen af ammetræer ved kulturstart. Det vil på sigt kunne fordoble udbuddet af træ til energi.

Træ til Energi beder derfor ministeren om at medtage både øget produktion af træ til energi ved indplantning af ammetræer og et træbyggeprogram i den pulje af virkemidler som regeringen vil forfølge.