Breve til 3 ministre efter Skovpolitisk Udvalg

Skovforeningen har skrevet til miljøminister Karen Ellemann, fødevareminister Henrik Høegh og energiminister Lykke Friis for at fremme en politisk opfølgning på rapporten fra Skovpolitisk Udvalg.

Der er brug for at sikre skovbruget bedre rammevilkår og hermed muligheder for at skovene kan bidrage til at løse endnu flere opgaver som samfundet efterspørger.

Følg med i korrespondancerne med ministrene under Høringer, breve og svar.