Brug af træ gavner klimaet

Jyllandsposten sætter fokus på problemet med import af illegalt fældet træ. Skovforeningen anerkender problemet specielt i troperne, men opfodre til at bruge mere træ, da det gavner klimaet´- så længe det er lovligt fældet.

Jyllandspostens artikel ”Danske hjem bruger ulovligt træ” fra den 16. februar gør opmærksom på at store dele af det importerede tropiske træ er fældet ulovligt. Årsagen til ulovlighederne er korruption, samt mangelfuld lovgivning og lovadministration.

Skovforeningen anerkender problemet med illegal hugst i udviklingslande. Ulovlighederne giver unfair konkurrence til træ fra lovlige kilder og sætter skovene i troperne under pres.

Danske træforbrugere må sikres at træet i butikkerne kommer fra et bæredygtigt skovbrug. Faktisk bør alle danskere øget forbruget af træ, da materialet sammenlignet med plastik, beton og andre substitutter er det mest miljøvenlige produkt. Brug af træ gavner tilmed klimaet. Skovforeningen støtter derfor at den danske miljøminister – sammen med resten af EU – udvikler et dokumentationssystem for træ og hjælper de tropiske lande og deres lokalbefolkninger til en bæredygtig udnyttelse af regnskovene.

Træ fra danske skove er lovligt og bæredygtigt fordi Danmarks skovlov bliver håndhævet.

Det gælder også langt det meste af det træ Danmark importerer.

For mange forbrugere kan det være vanskeligt at skelne mellem tropisk og ikke-tropisk træ. Der findes internationalt anerkendte mærkningsordninger, som dokumenterer både lovlighed og bæredygtighed; fx certificeringsordningerne PEFC og FSC.