Byggeaktiviteten på vej mod historisk rekord

Den samlede produktion i byggesektoren ser næste år ud til at blive den højeste nogensinde.

Fulde ordrebøger i 2007

Aktiviteten i den boomende byggesektor bevæger sig nu mod endnu en ny rekord. Foreningen af Rådgivende Ingeniører beretter om fulde ordrebøger og fortsat høj vækst ind i 2007. De rådgivende ingeniører er første led i byggeriets fødekæde og udsagnet giver derfor en strømpil for, hvordan byggeaktiviteten vil være om et halvt til et helt år. Konjunkturanalysen fra de Rådgivende Ingeniører viser, at 75% af de danske rådgivende ingeniørfirmaer venter at have brug for mere arbejdskraft i det næste halve år. Ingen forventer at skulle bruge færre ansatte.

Højeste byggeaktivitet nogensinde

Seniorøkonom Finn Bo Frandsen i Dansk Byggeri har til Ritzau udtalt, at “selv om der blev bygget rigtig meget i 1967-68, så er vi på vej mod en ny rekord. Når vi tager højde for prisudviklingen, så ser den samlede produktion i byggeriet næste år ud til at blive den højeste nogensinde”.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort tallene for beskæftigelsen inden for bygge og anlæg. I 3. kvartal var der 182.900 beskæftige i sektoren, hvilket er det højeste de seneste 25 år. Når der korrigeres for sæsonudsving steg beskæftigelsen med 3,3 pct. fra 2. til 3. kvartal.

Byggeaktiviteten påvirker efterspørgslen hos savværkerne

For de danske savværker er udtalelserne fra Dansk Byggeri gode nyheder. Det betyder nemlig, at den høje efterspørgsel på skårne effekter ser ud til at fortsætte. For skovejerne er det også gode nyheder, da efterspørgslen på råtræ jo ikke alene er afhængig af efterspørgslen på eksportmarkederne men også af efterspørgslen hos de danske savværker.