CE-mærkning af konstruktionstræ

Dansk Skovforening skal i den kommende periode arbejde med at sikre, at flere træarter (herunder Grandis) fortsat kan anvendes som konstruktionstræ, når nye regler træder i kraft 1. januar 2009.

Dansk Skovforening skal i den kommende periode arbejde med at sikre, at flere træarter (herunder Grandis) fortsat kan anvendes som konstruktionstræ, når nye regler træder i kraft 1. januar 2009.

Dansk Skovforening deltager sammen med Dansk Træforening, Træets Arbejdsgiverforening, Dansk Træemballage, repræsentanter fra danske savværker og med Dansk Standard, i en arbejdsgruppe der skal revidere INSTA 142 og DS 483 procedurerne for konstruktionstræ.

Foreløbig er Rødgran, Sitkagran, Ædelgran, Skovfyr og Europæisk Lærk, de eneste arter der på forhånd er godkendt til brug som konstruktionstræ, når de nye europæiske regler træder i kraft. Arbejdsgruppen vil derfor forsøge at få godkendt Grandis, Douglasgran, Japansk Lærk og Thuja. Skulle der være ønske om at få yderligere arter tilføjet på listen over godkendt konstruktionstræ, så kontakt venligst Skovforeningen.

Rygter omkring hvorvidt Grandis på nuværende tidspunkt ikke skulle være godkendt som konstruktionstræ, er altså ikke korrekte. Dette vil først ske 1. januar 2009, hvis ikke vi forinden har en ny godkendelse klar.