Certificering af alle statens skove

- interessenter har mulighed for at bidrage

Miljøminister Connie Hedegaard besluttede allerede tilbage i 2004 at statens skove skulle certificeres. I første omgang blev to statsskovdistrikter certificeret for at afprøve de to internationale ordninger PEFC og FSC. Nu er staten klar til at gå hele vejen og NEPCon er ved at gennemføre certificering af samtlige statsskovdistrikter.

I både PEFC og FSC ordningen er det et krav at alle med interesse for skovdriften skal have mulighed for at komme med bemærkninger, der kan have betydning for evaluering af skovdriften i praksis.

Derfor har NEPCon inviteret interessenter til at komme med bemærkninger inden d. 25. januar.