Certificering forbedrer nordisk skovdrift

Det finske konsulentfirma Indufor har sammenlignet virkningerne af PEFC- og FSC-certificering i 3 områder i Norge, Sverige og Finland.

Konklusionerne er:

  • Certificering har forbedret skovdriften i de tre lande
  • Skovejernes accept er afgørende for certificeringssystemernes effektivitet. I alle tre lande har de små private skovejendomme valgt PEFC-systemet fordi det er baseret på gruppecertificering. Det er billigere og udnytter eksisterende kontrolmekanismer.
  • Entreprenørers og andre involveredes arbejde i skoven har central betydning for opfyldelsen af kravene i certificeringen.
  • Certificeret træ fik i Sverige og Norge en højere salgspris. Men kunderne til træet, træindustrien, fik ikke en højere pris for deres færdige produkter.

Undersøgelsen blev udført for de nordiske skovejeres forbund, NSF. Den blev gennemført i tre testområder.

Læs mere på de nordiske skovejerorganisationers hjemmeside. Derfra kan man også hente hele rapporten samt resume og hovedkonklusioner.