Certificering: Nu er det alvor

Alle statsskove i Danmark skal nu certificeres med både PEFC og FSC. Skovforeningen opfordrer private skovejere til at følge situationen nøje og overveje en certificering af deres egen skov. Læs Skovens leder fra maj 2006.

Kronborg og Fussingø statsskovdistrikter er netop blevet certificeret efter både PEFC- og FSC-ordningerne. Og Miljøministeren har erklæret at alle de øvrige statsskovdistrikter nu også går den vej.

Med andre ord: 110.000 hektar, svarende til cirka 20 % af Danmarks skove, vil være både PEFC- og FSC-certificerede i 2007.

Desuden er Ministeren på vej med en vejledning til alle offentlige indkøbere af træ. Hun opfordrer kraftigt kommuner, staten og alle andre offentlige institutioner til at sikre sig at de i fremtiden udelukkende køber træ der lovligt og bæredygtig produceret. Certificering er en af mulighederne for at dokumentere lovlighed og bæredygtighed.

Tilsvarende politikker for offentligt indkøb af træ breder sig over hele Vesteuropa i disse år.

Det giver de private skove noget at tænke over: Måske kan statens træ få nemmere adgang til træmarkedet end det ikke-certificerede private træ i Danmark. Og måske kan statens træ også få en merpris på markedet.

Derfor opfordrer vi de private skovejere til at sætte sig ind i hvad en certificering af deres skov vil koste og vil give af nye muligheder.

Begynd med at læse hjemmesiderne for PEFC og FSC. Og ring gerne til os i Skovforeningen og få gode råd.

For nogle skove vil certificering være det rigtige valg, for andre vil det ikke. Men én ting står klart nu: Alle skovejendomme bør undersøge sagen.