Dagjagter og fugleinfluenza

Skovejere, der sælger dagjagter, bør forinden jagtsæsonen have taget stilling til betalingsspørgsmålet i forbindelse med et eventuelt indført jagtforbud som følge af udbrud af fugleinfluenza.

Skovforeningen kan ikke fremkomme med entydige retningslinjer herfor, da forholdene  og vilkårene varierer så betydeligt de enkelte ejendomme imellem.

Vigtigt er det dog, at ejer og jagtlejer på forhånd har fastlagt nogle spilleregler, hvor betalingsforholdene er indkalkuleret, såfremt denne situation måtte opstå.