Danmark må ikke sende ask til Storbritannien og Irland

Storbritannien og Irland har skærpet kravene ved indførsel af ask, for at komme svampen som forårsager asketørre til livs.

Storbritannien og Irland har skærpet kravene ved indførsel af ask, for at komme svampen som forårsager asketoptørre til livs.

Alle planter af ask (Fraxinus) skal komme fra områder der er erklæret fri for asketoptørre

Asketoptørre (Chalara fraxinea) er udbredt i Danmark, og NaturErhvervstyrelsen vurderer at det ikke umiddelbart er muligt at udpege et ”Pest Free Area”. Det betyder at Storbritannien og Irland fremover ikke modtager planter af ask fra Danmark.

Svampen findes i store dele af EU, men er endnu ikke etableret i Storbritannien og Irland

Både Storbritannien og Irland har i 2012 haft angreb af asketoptørre. Svampen er blevet indført med planter fra andre lande. Derfor har landene nu indført restriktioner og iværksat et omfattende udryddelsesarbejde for at komme svampen til livs.

Restriktionerne gælder hele Storbritannien (dvs. England, Skotland, Wales, Nordirland, Øerne Guernsey, Jersey og Isle of Man) og Irland.

Reglerne for indførsel af ask til Storbritannien og Irland

Storbritannien og Irland vedtog i det sene efterår 2012 nye regler for handel med planter af ask til og indenfor landene. Landene tillader nu kun indførsel af planter af ask fra tredjelande og andre EU-medlemsstater hvis de opfylder følgende krav:

  • Planterne er under hele væksten dyrket i et område der er kontrolleret af plantesundhedsmyndigheden og fundet fri for asketoptørre (Chalara fraxinea), et såkaldt ”Pest Free Area”.

  • Planter fra EU-lande skal følges af et plantepas som dokumenterer at de er fri for asketoptørre.

  • Planter fra lande udenfor EU skal følges af et plantesundhedscertifikat med en tillægserklæring som dokumenterer at planten er fra et ”Pest Free Area”.

For Irland gælder de samme restriktioner for træ af ask.

Reglerne gælder også for planter der flyttes mellem Storbritannien og Irland.

Kontakt

NaturErhvervstyrelsen, Planter, telefon 3395 8000.