Danmark planter træer

Vi skal have mere skov i Danmark. Det er en politisk målsætning med bred tilslutning.

Træer optager og lagrer CO2 og bidrager positivt til klimaet. Derudover bidrager nye skove til samfundet med mange andre goder. Fx produktion af træ, juletræer og pyntegrønt, beskyttelse af grundvandet, biodiversitet, friluftsoplevelser og jagt m.m.

Stort indsamlingsshow skal sætte fokus på skovrejsning

Frem til og med lørdag kører TV2 og Danmarks Naturfredningsforenings en landsdækkende kampagne, der skal sætte fokus på træernes betydning for klimaet og nærmiljøet.

Kampagnen kulminerer lørdag aften med et stort indsamlingsshow, der sendes på TV2 kl. 19.30. De indsamlede penge går til at plante nye skove i Danmark.

Målet er, at der skal samles penge nok ind til at plante en million nye træer og på den måde skabe nye folkeskove rundt omkring i Danmark på offentlige arealer.

Du kan læse mere om kampagnen, og hvordan du bidrager på hjemmesiden ”Danmark planter træer”.