Dansk nåletræ sendes til udlandet

Danske Skoves Handelsudvalg ser med bekymring på at gabet mellem prisen på hjemmemarkedet og eksportmarkedet ser ud til at vokse.

Den tyske byggeaktivitet er i første kvartal af 2006 steget med 15 % i forhold til samme kvartal sidste år. Produktiviteten på de tyske savværker er høj, og der er i hele Tyskland usædvanligt høj efterspørgsel på nåletræ. Priserne på skårne tømmervarer er i gennemsnit steget med 15 % på et år og stiger fortsat markant på det tyske marked. Også pallepriser, spånpladepriser og andre træprodukter følger denne trend.

Aktører på det danske råtræmarked har ikke set en lignende konjunkturudvikling i mange år. Den høje efterspørgsel på træ i Tyskland betyder, at importen fra nabolandene vokser.

Korttømmer af rødgran sælges på det danske marked til ca. 270 kr. / m3 (5 m, top 12 cm) ved skovvej. Lige syd for grænsen kan træ af samme kvalitet sælges ved bilfast vej til en pris, der ligger ca 25 % over prisniveauet i Danmark, og prisen er endnu højere i Sydtyskland og i Østrig.

Markedssituationen indebærer, at dansk råtræ nu i stigende grad sælges til opkøbere, der kan afsætte træet på eksportmarkederne. Skovejerne vælger enten at vente med at skove nåletræ eller også sælger de træet til eksportører.

Danske Skoves Handelsudvalg ser med bekymring på denne udvikling, hvor gabet mellem afsætningsvilkårene på hjemmemarkedet og eksportmarkedet ser ud til at vokse.