Dansk skovbrug får besøg af Klima- Energi og Bygningsudvalget

Folketingets Klima- Energi og Bygningsudvalg har takket ja til en invitation fra ”Træ til Energi” til at besøge dansk skovbrug. Formålet med besøget er at få et indblik i skovbrugets muligheder for at øge produktionen af træ til energi.

Besøget

Dansk skovbrug kan producere energi på en professionel og hensynsfuld måde. Politikere fra Klima- Energi og Bygningsudvalget vil få præsenteret et eksempel på dette under en ekskursion d. 24. august. De besøgende politikere vil komme til at opleve en professionel flishugning, ligesom potentialerne for produktion af energi-træ, gennem brug af forskellige træarter og ammetræer, vil blive illustreret. Også behovet for en langsigtet handlingsplan for biomasse, ordentlig planlægning, opfølgning og skovbrugsfaglig viden for at opnå en optimeret produktion til energiformål i skoven, vil være emner på ekskursionen.

Blandt de besøgende er formanden for udvalget, Steen Gade (SF), Venstres arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs, Dansk Folkepartis Energi- og Klimaordfører Mikkel Dencker og socialdemokraternes EU-ordfører Jens Joel.

Skovdyrkerforeningerne, HedeDanmark og Dansk Skovforening vil alle deltage i arrangementet. Skovforeningen bliver repræsenteret ved Peter Busck (Rye Nørskov), Niels Peter Dalsgård Jensen (Salten Langsø Skovadministration) og Marie-Louise Bretner (Erhvervspolitisk Afdeling).

Træ til energi

”Træ til Energi” er betegnelsen for et samarbejde mellem Skovdyrkerne, HedeDanmark og Dansk Skovforening, der har til formål at fremme skovbrugets udbud og afsætning af energitræ. Vi er i Skovforeningen meget glade for, at det er lykkedes at gøre centrale Christiansborg-politikere opmærksom på skovbrugets potentielle rolle i udviklingen af en bæredygtig energi-sektor. Vi ser derfor frem til at kunne præsentere, hvad skovbrugserhvervet kan byde på, til at opfylde regeringens målsætning om en fossil-fri energiforsyning.e.