Dansk Skovforening afholder ekskursion til Dønnerup

Temaet for ekskursionen er landskabspleje med henblik på æstetik og vildt. Der er debat om bl.a. skabelse af lysninger og engarealer, anlæg af vildtagre, regler for PEFC certificering samt metoder til tynding og flisning af ung eg.

TEMA: Landskabspleje med henblik på æstetik og vildt

Dønnerup ligger syd for Jyderup – et naturskønt område med varieret skov og kuperet terræn.

Blandt de emner der diskuteres er:

  • Landskabspleje ved sø – stærk tynding af træer i kulisse omkring søen.
  • Tynding af ung eg til flisning – metodevalg, økonomi – kvalitet af eg og fremtidig dyrkning (se foto)
  • Afdrift af gran og rydning af mose med flisning, anlæg af vildtager i mosen, erfaringer, metodevalg
  • Debat om reglerne for PEFC certificering.
  • Etablering af ege-alleer langs skovveje ved stærk tynding af kulisser.
  • Anlæg af smuk og vildtvenlig skov ved stærk hugst af ældre rødel samt anlæg af ekstensiv eng til slåning.
  • Rydning af dårlig ask på lavt areal og etablering af græsningseng med markante solitærtræer (se foto)

Med forbehold for ændringer.

Tynding til flis i ung eg – metodevalg, økonomi.

Lavt område omlægges til eng med fritstående træer

Praktiske forhold

Ekskursionsvært og -leder:

  • Skovejer Poul Mikkelsen

Dirigent ved ekskursionen:

  • Direktør Niels Elers Koch

Praktiske forhold:

Ekskursionen foregår til fods (godt 3 km), for det meste på skovvej. Praktisk fodtøj og beklædning anbefales.

Mødested:

Rajemose, ud til landevejen Dønnerup-Bennebo, 500 m nordøst for indkørslen til Dønnerup.

Fra Roskilde Tag vej 23 mod Kalundborg. Kort efter Mørkøv drej til venstre (ved 20 km stenen) mod Bennebo og Dønnerup – efter 5 km drej til højre ad markvej.

Fra motorvej E20 vælg afkørsel 38 øst for Slagelse, til venstre ad vej 150 og kort efter til højre ad vej 225 mod Jyderup. Efter 25 km drej til højre ad Holmstrupvej, kort efter til højre ad Åmosevej, kort efter til venstre ad Dønnerupvej. Ud for Dønnerup til højre mod Bennebo og efter 500 m til venstre ad markvej (se eventuelt færdselskort eller www.krak.dk [søg på fx Dønnerup]

Start:

  • kl. 12.00. Slut: kl. 17.00.

Pris:

Medlemmer af Dansk Skovforening: 425 kr inkl. moms. Øvrige deltagere: 625 kr. Send ingen penge – vi sender faktura.
Medlemmer kan tilmelde sig på tilmeldingsblanket som udsendes medio april – eller ved at maile (husk at anføre medlemsnummeret) til info@skovforeningen.dk.
Ikke-medlemmer kan tilmelde sig via blanketten i Skoven-Nyt som udsendes ultimo april – eller ved at maile navn, adresse og kontaktoplysninger info@skovforeningen.dk.