Dansk Skovforening er med i nye klimapartnerskaber

De danske skove har et stort potentiale for at bidrage til gode klimaløsninger for Danmark.

Regeringen indgår i alt 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet med det formål at få erhvervene til at definere, hvordan de enkelte sektorer kan og vil mindske klimaaftrykket frem mod 2030.

Dansk Skovforening er inviteret til at deltage i følgende 3 klimapartnerskaber:

  • Fødevare- og landbrugssektoren
  • Energi- og forsyningssektoren
  • Bygge- og anlægssektoren

Hvert af de 13 partnerskaber komme med deres foreløbige, overordnede bud på, hvordan sektorerne vil styrke deres grønne omstilling med henblik på at understøtte opfyldelsen af regeringens mål om 70 pct. reduktion i 2030. Herunder de tiltag som sektorerne selv kan foretage for at reducere udledningerne og barrierer og rammevilkår for yderligere drivhusgasreduktion og grøn konkurrenceevne. Partnerskaberne skal aflevere deres rapporter til regeringen ultimo februar 2020.

Klimapartnerskabernes bud på løsninger og identificerede barrierer vil derefter blive analyseret af regeringen og indarbejdet i klimahandleplanen, som vil blive politisk forhandlet i løbet af 2020.

Samtidig med klimapartnerskaberne nedsætter regeringen et Grønt Erhvervsforum, som består af udvalgte ministre, der løbende skal drøfte status for klimapartnerskabernes arbejde samt synergier og samarbejdsflader mellem de forskellige sektorer.