Dansk Skovforening inviterer til konference på Christiansborg

Kom til årets skovpolitiske åbningsdebat på Christiansborg den 25. oktober med temaet: Fremtidens skov som den gode klimaløsning.

Danske skove – både nye og eksisterende skove – kan bidrage positivt til at opnå regeringens målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. Det kræver dog at der handles nu.

Der er forskellige holdninger til hvordan og hvor meget skoven og produkter fra skoven skal bidrage, men der er brug for at løsningerne vælges på et oplyst grundlag.

Miljøminister Lea Wermelin vil åbne konferencen med ideer til hvordan skovene kan bidrage.

Efterfølgende vil en række forskere og eksperter bidrage med deres viden til hvordan skovene kan bidrage i klimaregnskabet og hvordan nye skove skal designes for at gøre størst klimanytte.

Eksperter og praktikere vil også byde ind med viden om hvordan lodsejerne bedst kan motiveres til at plante mere skov, og hvordan træet kan anvendes i fremtidens byggeri eller til andre produkter til erstatning af fossile ressourcer i den grønne omstilling.

Dagen sluttes af med en paneldebat med Erling Bonnesen (V), Mette Gjerskov (A), Carl Valentin (SF), Rene Christensen (DF) og Kathrine Olldag (RV).

Program

Praktisk information

Sted: Fællessalen på Christiansborg.

Tid: Fredag den 25. oktober 2019 kl. 9:30 – 15:10.

Deltagelse er gratis, men tilmelding til konferencen er påkrævet. Tilmelding skal ske senest den 17. oktober 2019 til Ingelise Andersen på e-mail: ia@skovforeningen.dk.

I tilmeldingen skal du anføre: Navn, firma/forening, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.

Der er et begrænset antal pladser.