Dansk Skovforening og Sydsveriges skovejere går i samarbejde

Skovforeningen vil melde sig ind i Södra, og dermed tilbyde sine medlemmer mærkbare fordele, fx for afsætningen af nåletræ. Resten af 2007 vil Skovforeningen og Södra bruge på at udrede de praktiske og juridiske spørgsmål i det nærmere samarbejde.

Dansk Skovforening og Södra, de sydsvenske skovejeres forening, søger nu et nærmere samarbejde. Skovforeningen vil melde sig ind i Södra, og det vil medføre at Skovforeningens medlemmer kan tilbydes mærkbare fordele:

  • Attraktive priser og sikker afsætning for nåletræ, også efter stormfald.
  • Medejerskab af Södras træindustrier og energivirksomheder. Det giver del i gevinsten ved råtræets forædling, og det giver indflydelse på industriens strukturudvikling.
  • Adgang til nyeste teknologi i fx entreprenørydelser og planlægningsværktøjer.

Dansk Skovforening vil fortsat være en politisk uafhængig interesseorganisation for danske skov- og naturejere. Skovforeningens tilbud til ejerne vil blot blive udvidet gennem medlemskabet af Södra.

Skovforeningen vil også tilbyde ydelser til Södras svenske skovejende medlemmer. Det gælder fx rådgivning og afsætning af løvtræ hvor Skovforeningens handelsselskab DSHwood A/S spiller en central rolle. DSHwood vil også deltage i handel og logistik med træprodukter til og fra Södras virksomheder i Sverige og Norge.

Resten af 2007 vil Skovforeningen og Södra bruge på at udrede de praktiske og juridiske spørgsmål i det nærmere samarbejde, således at den endelige beslutning kan træffes inden årets udgang.

Fakta om Södra

Södra er både en medlemsforening og en milliardforretning.

Södra er en skovejerforening med 35.000 sydsvenske skovejendomme som medlemmer. Medlemmerne ejer Södra. Södras overordnede mål er at fremme medlemmernes økonomiske interesser.

Södra er en koncern der omfatter rådgivning og entreprenørvirksomhed for skovejere samt produktion af træprodukter til verdensmarkedet. Södra er en af verdens førende producenter af papirmasse, en stor aktør inden for trælastproduktion, førende på det svenske marked for møbler og interiør af træ og en af Sveriges største leverandører af biobrændsel.

Koncernen omsætter 16 milliarder svenske kr årligt og har 3700 ansatte.

Den fælles pressemeddelelse

Tirsdag den 19. juni udsender Dansk Skovforening og Södra i fællesskab denne pressemeddelelse:

Södra og Dansk Skovforening drøfter samarbejde.

Södra og Dansk Skovforening har indledt drøftelser om et nærmere samarbejde. I drøftelserne udredes forudsætningerne for at Dansk Skovforening indgår et medlemsskab af Södra.

Inden en beslutning kan træffes er det nødvendigt at afklare en række praktiske og juridiske spørgsmål – en afklaring som forventes at være klar ved udgangen af året. De indledte drøftelser er et resultat af en henvendelse fra Dansk Skovforening om et tæt samarbejde og forudsætninger for, at danske skovejere kan blive medlemmer af Södra.

– Det finns en rad frågor som behöver utredas, men vår utgångspunkt är att ett eventuellt beslut om att ta emot danska skogsägare som medlemmar i Södra ska vara bra både för befintliga och nya medlemmar, säger Södras ordförande Lars-Eric Åström.

– Vår avsikt är att hantera Dansk Skovforening på samma sätt som vi idag hanterar till exempel en häradsallmänning (fællesskov). Direktkontakten med allmänningens delägare sköts av allmänningen, men som delägare har man en direkt nytta av medlemskapet i Södra.

– I takt med att våra egna industrier behöver mer virke (træ) och mot bakgrund av en ökande konkurrens om virkesråvaran (råtræet) blir det intressant för oss att rikta blickarna mot näraliggande områden som Danmark, säger Södras koncernchef Leif Brodén.

– Vi ser även möjligheter att stärka vår verksamhet inom lövträd, där ju Danmark har en lång och gedigen tradition.

Processen med at udrede de juridiske spørgsmål om hvordan Södra kan tage optage eventuelle danske medlemmer kommer at vare frem til årsskiftet. Først derefter kan de respektive foreningsbestyrelser træffe beslutninger.

– For Skovforeningen er det vigtigt at samle aktørerne i dansk skovbrug. Med en kobling til vore skovejerkollegaer i Sverige ser vi styrker ved et ejerskab til træindustrien og Södras målrettede arbejde med udvikling og omkostningsminimering for skovbrugets operative driftsopgaver, siger Skovforeningens direktør Jan Søndergaard.

– Et nært samarbejde med svenske skovejere er naturligt, da vi har fælles interesser og allerede har etableret et tæt politisk samarbejde om nordiske og europæiske forhold. Vi kender hinanden godt, og dette er et logisk skridt over grænsen i en global verden, udtaler Skovforeningens formand Niels Reventlow og fortsætter:

– Samarbejdet med Södra er en vigtig brik i at indfri Skovforeningens vision om at skabe værdi for de danske skovejere.

Kontakt

Niels Reventlow, formand Dansk Skovforening, 2028 1060
Jan Søndergaard, direktør Dansk Skovforening, 4020 0597

Lars-Eric Åström, styrelseordförande Södra, 0046 70 666 4160
Leif Brodén, koncernchef Södra, 0046 70 558 9426