Dansk Skovforening styrker det politiske arbejde og kommunikationsindsatsen

Dansk Skovforening tilfører nu flere ressourcer til det politiske arbejde og foreningens kommunikationsindsats. 1. januar 2021 er Astrid Søborg tiltrådt i en ny stilling som politisk ledelseskonsulent. Udover at bistå direktør Jan Søndergaard med at understøtte foreningens bestyrelse og beslutningsprocesser, vil Astrid bidrage til det udadvendte politiske arbejde og varetage kommunikationsopgaver.

Astrid har erfaring med sekretariatsbetjening, politisk interessevaretagelse og en bred vifte af kommunikationsopgaver fra tidligere stillinger. Hun bliver en af sekretariatets nu ni medarbejdere.