Dansk Skovforening til høring om bæredygtigt træbyggeri på Christiansborg

140 deltog i onsdags til Folketingets Boligudvalgs høring om bæredygtigt byggeri i træ. Boligudvalget ville sætte fokus på, hvordan træ kan få en mere fremtrædende rolle i byggeriet.

Boligminister Kaare Dybvad fortalte om planerne for en frivillig bæredygtighedsklasse, der bliver en frivillig del af bygningsreglementet i 2020 og et obligatorisk krav i 2022.

Dansk Skovforening var repræsenteret ved direktør Jan Søndergaard, der blandet andet talte om den danske produktion af træ i skovene og hvilke produkter der anvendes i byggeriet.

Der var også gode indlæg fra:

  • Emil Engelund Thybring, adjunkt, sektion for Skov, Natur og Biomasse, Københavns Universitet.
  • Harpa Birgisdottir, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.
  • Rob Marsh, bæredygtighedschef, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S.
  • Mikael Koch, direktør, Træinformation.
  • Jesper Hoffmann, Foreningen Træ i byggeriet.

Interessen og spørgelysten var stor hos politikerne.

Se tv-optagelse fra høringen på folketingets hjemmeside, hvor du også kan finde præsentationerne fra oplægsholderne.

Dansk Skovforenings direktør på talerstolen.

Dansk Skovforenings direktør på talerstolen.