Dansk Skovforening til Klimabevægelsen: Danmark skal ikke ændre CO2-opgørelser uden om andre lande

Det er vigtigt, at vi har en fælles international opgørelsesmetode for CO2-udledning, for udledningerne kender ikke landegrænser. Derfor skal Danmark ikke gå enegang og tælle udenlandsk træbiomasse med i det danske regnskab, skriver Anders Frandsen.

Dette debatindlæg har været bragt i Altinget den 14. december 2022.

Klimabevægelsens Caroline Bessermann slår her i Altinget den 5. december på tromme for, at brug af udenlandsk træbiomasse bør tælle med i det danske CO2-regnskab. Det er altid sundt at drøfte, hvordan vi beregner CO2-udledning, men eftersom CO2 ikke kender til landegrænser, er det ligeledes vigtigt, at vi har en fælles international opgørelsesmetode.

Drivhusgasudledningen fra træbiomasse til energi opgøres i den såkaldte LULUCF-sektor, og her er det vedtaget, at opgørelsen sker ved hugst af træet og ikke ved forbruget. Det er netop for at sikre, at den udledning, der er forbundet ved at fælde et træ, rent faktisk tælles med i regnskabet.

Det betyder, at den danskproducerede træbiomasse tæller med i det danske klimaregnskab, mens træbiomasse, der kommer fra udlandet, medregnes i de pågældende landes afrapportering til FN og EU.

Bæredygtigt produceret træbiomasse

Det følger samme princip, som når vi i Danmark køber fødevarer, biler og tøj fra udlandet: CO2-udledningen fra produktionen af disser varer indgår heller ikke i det danske regnskab, men i det land, hvor produktionen sker, fordi man internationalt har valgt, at klimaregnskabet er baseret på en producenttilgang og ikke forbrugstilgang.

Man kan sikkert sagtens finde gode argumenter for at skifte opgørelsesmetode. Det ville i hvert fald med et snuptag løse dansk landbrugs udfordringer.

Det er altid fornuftigt at forholde sig kritisk til opgørelsesmetoder, men det er vigtigt at fastholde, at vi anvender samme beregningsgrundlag på tværs af landegrænser, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling.

Udover vigtigheden af fælles internationale opgørelsesmetoder er det også vigtigt at huske, at al den træbiomasse, der bruges i Danmark, er bæredygtigt produceret. Det betyder, at den CO2, der frigives ved afbrændingen genoptages af skoven, når der løbende plantes nyt. Frem for at forsøge at ændre globale opgørelsesmetoder burde Klimabevægelsen glæde sig over brugen af biomasse. For alternativet ville på nuværende tidspunkt være kul eller andre fossile brændsler.