Dansk Skovforening til miljøministeren: Grønne driftsplaner må ikke lægges på hylden

En ny betalingsordning for udarbejdelse af grønne driftsplaner kom ikke med på finansloven for 2022. Men miljøminister Lea Wermelin bør fortsat prioritere at få en ordning i gang, mener Dansk Skovforening.

En ordning, der får flere skovejere til at få udarbejdet grønne driftsplaner, er fortsat en god ide, hvis vi skal øge produktionen af certificeret dansk træ. Derfor bør miljøminister Lea Wermelin arbejde for at få en ordning i gang. Sådan lyder opfordringen fra Dansk Skovforening i et brev til miljøministeren.

Mere certificeret træ

Ministeren efterspurgte tidligere på året Dansk Skovforenings bud på, hvordan produktionen af dansk certificeret træ kan øges. Her pegede Dansk Skovforening netop på de grønne driftsplaner som et redskab. De grønne driftsplaner kom imidlertid ikke med i finanslovsaftalen for 2022, men det bør ikke betyde, at ideen skal skrinlægges, mener Dansk Skovforening.

Den tidligere ordning med betaling til udarbejdelse af grønne driftsplaner var effektiv og blev oplevet som attraktiv af skovejerne. Ordningen blev første gang etableret i 2006 og var sidst søgbar i 2016.

Ny skovplan: Find inspiration hos Skovrådet

Dansk Skovforening har i brevet samtidig kvitteret for, at aftalepartierne bag finansloven 2022 har besluttet at udarbejde en ny skovplan. Skovrådet har netop afleveret sine anbefalinger til, hvordan vi fremmer en bæredygtig træproduktion og grøn omstilling i Danmark. Rådets anbefalinger er et godt sted at begynde i arbejdet med den nye plan, mener Dansk Skovforening.

Den nye skovplan skal udarbejdes med inddragelse af relevante interessenter, fremgår det af finanslovsaftalen. Dansk Skovforening ser frem til at blive inddraget i arbejdet.

Læs Dansk Skovforenings brev til miljøminister Lea Wermelin om grønne driftsplaner og ny skovplan.