Dansk Skovforenings i foretræde i Folketingets miljøudvalg

Dansk Skovforening møder torsdag 17. januar Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Vi har bedt om foretræde i anledning af at Natur- og Landbrugskommissionen afslutter sit arbejde til marts, og derefter sætter regeringen Naturplan Danmark i gang.

Kommissionen behandler kun små hjørner af skovenes muligheder for at opfylde en stribe samfundsmål. Og Naturplan Danmark bør indeholde langt mere end blot at sikre biodiversitet.

Skovforeningen vil fremføre budskabet Politikerne kan få masser af træ, biodiversitet og samarbejde i private skove – hvis politikerne vil. Og vi vil præsentere udvalget for tre anbefalinger:

Dansk Skovforenings tre anbefalinger til Folketingets Miljøudvalg

1. Frivillige aftaler med skovbruget virker – det viser mange års historie i Danmark

Frivillige aftaler med skovbruget har på mange områder allerede bevist deres værdi. Aftalerne bliver gennemført i praksis. Fx:

  • mere bøgeskov
  • flere løvtræskove
  • urørt skov
  • sikring af egekrat
  • særlige driftsformer med naturhensyn
  • tusindvis af lokale aftaler med forskellige brugergrupper i private skove.

Frivillige aftaler gør skovejerne til medspillere, og derved kommer deres arealer, viden, ideer, netværk og aktiviteter konstruktivt i spil. Det gælder fx øget biodiversitet, nationalparker, Natura 2000, lokale fredninger og lokale aftaler om pleje og brug af naturområder.

Frivillige aftaler med skovbruget giver tydeligvis mest og bedst natur for pengene.

Dette bør Miljøudvalget gøre:

  • Sikre at der tilbydes frivillige aftalemodeller til skovejerne baseret på de konkrete naturmål som samfundet ønsker.
  • Sikre at finansieringen af naturindsatsen igen kan besluttes af Folketinget.

2. Skovbruget kan producere meget mere biomasse til den fossilfrie fremtid – på et bæredygtigt grundlag

Danske skove kan øge produktionen af biomasse hvis samfundet ønsker at bruge biomassen i fremtiden. Fx kan produktionen af træ til energi mere end fordobles – fra de nuværende 11 PJ til 26–33 PJ i år 2050, alene på det nuværende skov- og skovrejsningsareal. Det kan ske med en ny skovdyrkningsmodel hvor produktionen især øges i de første årtier efter træplantningen.

Denne øgede produktion kan ske uden at mindske produktionen af træ til savværkerne, uden at mindske hensynet til natur og skovgæster samt uden at øge brugen af sprøjtemidler og gødning.

Men det kræver at skovbruget investerer penge og ændrer mange års udvikling og tankegang. Derfor kræves politisk opbakning og planlægning for at fjerne usikkerheden for skovbrugets investeringer.

Dette bør Miljøudvalget gøre:
  • Sikre at der laves en politisk plan for skovbrugets rolle i energiforsyningen.
  • Sikre en informationsindsats til landets 25.000 skovejere om deres rolle, muligheder og samfundets ønsker på energiområdet.

3. Skovpolitisk Udvalgs rapport (2011) er det oplagte grundlag for Naturplan Danmarks håndtering af skovene og for omstillingen til en fossilfri fremtid

Skovpolitisk Udvalg leverede en meget stor og brugbar værktøjskasse til politikerne. Brug den!