Danske skove kan fordoble produktionen af træ til energi

Skoven udnytter ikke biomassepotentialet fuldt ud. En ny skovdyrkningsmodel kan bæredygtigt øge produktionen af træ til energi.

Den nye skovdyrkningsmodel

Skoven udnytter ikke biomassepotentialet fuldt ud. En ny skovdyrkningsmodel kan bæredygtigt øge produktionen af træ til energi. Modellen er baseret på, at skovejerne øger brugen af hjælpetræer. Hjælpetræerne vokser hurtigt i starten og skal 10-20 år efter plantning fjernes fra bevoksningen for ikke at skade de langsomt startende ”tømmer- og møbeltræer.” Hjælpetræerne er perfekte til energiproduktion.

Den nye skovdyrkningsmodel giver en forøgelse af den samlede vedmasseproduktion i skovene

Københavns Universitet, Skov & Landskab har beregnet, at man med velkendte dyrkningsmetoder kan øge mængden af træ til energi fra cirka 11 PJ i dag til cirka 26-33 PJ om året i 2050 uden at reducere udbuddet af råvarer til træindustrien eller begrænse mulighederne for at bevare og udvikle skovenes biodiversitet.

Den nye skovdyrkningsmodels betydning for

  • Natur og miljø: Ingen gødning og samme lave forbrug af sprøjtemidler, som dansk skovbrug er kendt for. Skovenes naturværdier og rekreative værdier bevares. Ingen produktion på naturarealer eller i urørt skov
  • Klimaet: Modellen vil først bidrage til en øget absorption af drivhusgasser (øgning af den totale biomasse). Derefter vil den fortrænge fossilt brændsel, når hjælpetræerne udnyttes til energi.
  • Forsyningssikkerhed og fleksibilitet: Højere forsyningssikkerhed og fleksibilitet. Danmark har fuld kontrol over energiressourcerne og høsten kan tilpasses variationer i behovet hen over året og mellem årene.
  • Økonomi og erhverv: Den forøgede mængde træ vil skabe ca. 700 nye blivende jobs i og omkring den direkte forsyningskæde. I opbygningsfasen vil der endvidere genereres 1.500 – 2.000 ekstra årsværk.
Se den kort version af metoden og anbefalingerne til politikkerne her  (PDF-fil)
Se en grundig gennemgang af metoden og mulighederne her (PDF-fil).