Dato for generalforsamling flyttes til torsdag 24. juni 2021

Generalforsamlingen afholdes på Comwell Rebild Bakker. Efter generalforsamlingen er der frokost og ekskursion på Lindenborg Gods.

Forhindrer eventuelle eller nye restriktioner en afvikling af generalforsamlingen, vil denne blive afholdt på anden vis.

Indkaldelse af medlemmerne til generalforsamlingen og invitationen til ekskursionen udsendes ultimo maj 2021.

Det tidligere varsel

Dansk Skovforening har tidligere varslet, at generalforsamling skulle afholdes torsdag den 27. maj 2021. Vi håber og ser frem til, at det kan lykkes at afvikle generalforsamling og ekskursion på den nye dato, torsdag den 24. juni 2021.