Deltag i vandringer for de næste naturnationalparker

Der skal udvælges 10 områder til kommende naturnationalparker ud af 21 mulige. Vi anbefaler, at I deltager på de lokale møder i de enkelte projekter i jeres lokalområde.

De lokale offentlige arrangementer afholdes som lokale naturvandringer af 2½ til 3 timers varighed med start om eftermiddagen. Dansk Skovforening opfordre lodsejere til at deltage og kommer med input og lokalviden.

Naturstyrelsen har netop offentliggjort de 21 forslag til mulige naturnationalparker, som de finder kan være relevante. Ud af disse 21 forslag skal der udvælges 10, som ender med at blive naturnationalparker.

Du kan læse nogle korte resumeer af de enkelte projekter på Naturstyrelsens hjemmeside.

Vi opfordrer til at I møder op og giver Naturstyrelsen input

Formålet med møderne i de potentielle områder er at offentligheden får mulighed for at stille spørgsmål, komme med ideer og få luftet bekymringer. Målet med naturvandringerne er ifølge Naturstyrelsen, at vise de konkrete områder frem og fortælle om nogle af de værktøjer, de har for at gøre naturen vildere. De lover at være klar til god dialog og glæder sig til at få borgernes input til det videre forløb.

Det er vigtigt, at I som lokale lodsejere kommer med jeres input og lokalviden. Det kan være i forhold til afgrænsning, lokale vandforhold, trafikale udfordringer, vildtets bevægelighed eller noget helt andet. Vi nærmer os, at der skal tages de endelige valg, så det er nu, hvis du vil nå at få input med inden prioriteringen.