De langsigtede klimaløsninger ligger i skovene og skovbruget

På årets skovkonference var det tydeligt at skovene og skovbruget har gode muligheder for at bidrage til løsningen af Danmarks klimaforpligtigelse, særligt når der ses på de langsigtede målsætninger.

Skovkonferencen 2018 var fuldt booket og en stor succes.

Komplicerede regneregler for rapportering i forhold til Paris-aftalen, hidtidig fokus på at begrænse udledninger, problematisering af biomassen og gamle fordomme om træ i byggeriet er problemer der i øjeblikket sætter begrænsninger.

Det er derfor positivt at både Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt anerkender at skov og skovenes mange produkter er vigtige for samfundet og kan bidrage til Danmarks klimaplan.

Lars Christian Lilleholt pointerede særligt behovet for at skovbruget synliggør bæredygtigheden af produktionen af biomasse, mens Jakob Ellemann-Jensen efterlyste input til hvordan vi får opfyldt målsætningerne i det nye nationale skovprogram, som han præsenterede på konferencen.

Det kræver nu politisk handling og langsigtede initiativer førend skovenes fulde klimapotentiale kan udnyttes. På nogle områder vil der være behov for ændringer af de nuværende rammebetingelser.

Særligt behovet for mere skov og flere træprodukter var i fokus i den efterfølgende politiske debat. Fra alle fløje var der tilkendegivelser af, at det vil være fornuftigt at se på nye muligheder for skovrejsning og særligt skovrejsningens formål.

Se eller gense alle oplæggene fra skovkonferencen

Se fotos fra Skovkonferencen 2018

Klik på fotos for at se dem i stor størrelse og brug derefter pilene i siderne til at bladre mellem dem: