De private skoves økonomi 2010

Skovforeningens regnskabsoversigt for 2010 viser øget hugst, stigende priser og lavere renter. Resultatet er et underskud på ca 100 kr/ha for en modelejendom med 50 % belåning.

Øget hugst, stigende priser på både træ og andre aktiviteter samt lavere rente giver en bedre økonomi i skovbruget.

Men der er stadig røde tal på bundlinien. De private skove fik i 2010 et underskud på ca. 100 kr./ha i gennemsnit efter betaling af renter.

For en gennemsnitlig hektar var indtægter og udgifter fordelt således:

Figuren viser en modelberegning baseret på:

  • Resultater fra regnskabsoversigten 2010.
  • At modelejendommen er belånt med 50% af den offentlige vurdering og at lånet er optaget som en kombination af flexlån og fastforrentet 4% lån (niveauet i 2010).
  • Skovejerens eget arbejde med skoven aflønnes med 0 kr.

Regnskabsoversigten for 2010

Regnskabsoversigten viser disse gennemsnitstal for 2010:

Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt) 407 kr./ha
Andre indtægter (herunder jagtleje) 945 kr./ha
Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling, afskrivning og tilskud 1.352 kr./ha

Resultaterne er en fremgang i forhold til 2010 hvor den traditionelle skovdrift gav et underskud på 76 kr./ha og hvor det samlede resultat var 809 kr./ha.

Køb regnskabsoversigten

“Regnskabsoversigt for privatskovbruget 2010” er netop udgivet og kan købes i Dansk Skovforening. Prisen er 150 kr. + moms formedlemmer og300 kr. + moms for ikke-medlemmer.

Kontakt os for bestilling af regnskabsoversigten.