De private skoves økonomi 2013

Lige inden jul udkom Private Skoves Økonomi 2013. Statistik for de private skoves økonomi kan igen i år præsentere et positivt resultat, når der korrigeres for renter.

Lige inden jul udkom Private Skoves Økonomi 2013. Statistik for de private skoves økonomi kan igen i 2013 præsentere et positivt resultat, når der korrigeres for renter.

Efter renter og før aflønning af ejer gav de private danske skove i 2013 i gennemsnit et overskud på 854 kr./ha.

For en gennemsnitlig hektar var indtægter og udgifter fordelt således:

Figuren viser en modelberegning baseret på:

  • Resultater fra Private Skoves Økonomi 2013

  • Modelejendommen er belånt med 50% af den offentlige vurdering. Ligesom i 2012 har vi for 2013 tal for andelen belånt med fastforrentede lån kontra flexlån. Andelen af flexlån udgør en større andel end tidligere.

  • Skovejerens eget arbejde med skoven aflønnes med 0 kr.

Læs mere om hvordan de forskellige udgifter og indtægter er fordelt i januarnummeret af Skoven.

Private Skoves Økonomi 2013

Regnskabsstatistikken viser disse gennemsnitstal for 2013:

Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt) 539 kr./ha
Andre indtægter (herunder jagtleje) 965 kr./ha
Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling, afskrivning og tilskud 1.440 kr./ha

Resultaterne ligger ikke langt fra 2012 hvor den traditionelle skovdrift gav et overskud på 550 kr./ha og hvor det samlede resultat var 1.433 kr./ha.

Køb regnskabsstatistikken

“Private Skoves Økonomi 2013” er netop udgivet og kan købes i Dansk Skovforening. Prisen er 150 kr. + moms for medlemmer, der ikke har indsendt regnskabsdata og 300 kr. + moms for ikke-medlemmer.

Bestilling sendes til info@skovforeningen.dk.