De Private Skoves Økonomi 2014

Kort før jul udkom Private Skoves Økonomi 2014. Statistik for de private skoves økonomi for 2014 adskiller sig ikke væsentligt fra 2013. Dog har der igen for Hedeplantagerne været en positiv udvikling.

Efter renter men før aflønning af ejer gav de private danske skove i 2014 i gennemsnit et overskud på 818 kr./ha.

For en gennemsnitlig hektar var indtægter og udgifter fordelt således:

Figuren viser en modelberegning baseret på:

  • Resultater fra Private Skoves Økonomi 2014

  • Modelejendommen er belånt med 50% af den offentlige vurdering. Ligesom i 2013 har vi for 2014 tal for andelen belånt med fastforrentede lån kontra flexlån. Andelen af flexlån udgør en større andel end tidligere og i 2014 udgør flexlånet 90% og det fastforrentede lån udgør 10%.

  • Skovejerens eget arbejde med skoven aflønnes med 0 kr.

Læs mere om hvordan de forskellige udgifter og indtægter er fordelt i januarnummeret af Skoven.

Private Skoves Økonomi 2014

Regnskabsstatistikken viser disse gennemsnitstal for 2014:

Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt)

520 kr./ha

Andre indtægter (herunder jagtleje)

922 kr./ha

Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling, afskrivning og tilskud

1.381 kr./ha

Resultaterne ligger ikke langt fra 2013 hvor den traditionelle skovdrift gav et overskud på 539 kr./ha og hvor det samlede resultat var 1.440 kr./ha.