De private skoves økonomi 2017

Regnskabsstatistikken for de Private Skoves Økonomi viser et positivt bidrag til skovenes økonomi fra den traditionelle skovdrift på 139 kr/ha, mens andre indtægter fra fx jagt og boligudlejning fortsat bidrager væsentligt til det samlede overskud.

Vi kan nu endelig præsentere tal for de private skoves økonomi for 2017.

Antallet af deltagende distrikter og antallet af indberettede hektar har igen i år været faldende og vi har haft lidt udfordringer med at få de sidste tal i hus. Særligt mangler vi for 2017 tal for hedeplantagerne og tallene for den egn skal derfor anvendes med forsigtighed.

Den traditionelle skovdrift giver forsat et positivt resultat på landsplan (139 kr. pr. ha), men med forskelle landsdelene imellem. Tillægges andre indtægter er Øerne den landsdel der i 2017 får det bedste samlede resultat med et overskud på 1.290 kr. pr. hektar, mens Jylland excl. hedeplantager giver 928 kr. pr. ha. og hedeplantager 1.094 kr. pr. ha.

Økonomien for de private skove kan for 2017 fremstilles i en modelberegning som vist i figuren, baseret på følgende forudsætninger:

  • Resultatet for Private Skoves Økonomi 2017
  • Modelejendom belån med 50% af den offentlige vurdering og med rente niveau svarende til gennemsnitsrenten for jordbrug i 2017
  • Uden aflønning af ejeren.


Private Skoves Økonomi 2017

Regnskabsstatistikken viser disse gennemsnitstal for 2017:

Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt) 139 kr./ha
Andre indtægter (herunder jagtleje) 1.059  kr./ha
Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling, afskrivning og tilskud 1.134 kr./ha

Resultaterne er lavere end i 2016 hvor den traditionelle skovdrift gav et overskud på 282 kr./ha., og det samlede resultat var 1.209 kr./ha.

Du kan læse en mere beskrivende artikel i Skoven februar 2019 51. årgang.

Sådan får du fat i publikationen

Private Skoves Økonomi 2017 udgives kun i PDF-format.

Er du medlem af Dansk Skovforening, kan du hente regnskabsstatistikken i medlemsafdelingen her på hjemmesiden (kræver login).

Er du ikke medlem af Dansk Skovforening, kan du købe den endelige udgivelse af regnskabsstatistikken som PDF ved at kontakte os.

Ønsker du at vide mere om Private Skoves Økonomi 2017, kan du kontakte Lasse Zöga Diederichsen eller Tanja Blindbæk Olsen.