De private skoves økonomi 2019

Regnskabsstatistikken for de Private Skoves Økonomi 2019 viser et positivt bidrag til skovenes økonomi fra den traditionelle skovdrift på 448 kr/ha, mens andre indtægter fra fx jagt og boligudlejning fortsat bidrager væsentligt til det samlede overskud.

Statistikken viser at den traditionelle skovdrift på landsplan fortsat giver et positivt resultat (448 kr. pr. ha) og sammen med andre indtægter giver det et overskud på samlet 1.514 kr. pr. hektar. Det er en lille stigning sammenlignet med resultatet for 2018.

Der har der de senere år været faldende tilslutning til statistikken og igen i år er antallet af deltagende distrikter og indberettede hektarer desværre faldet. Det betyder at vi også for år 2019, kun kan vise opgørelsen for hele landet samlet og ikke udspecificeret på landsdelsniveau som tidligere. Tallene bør derfor anvendes med påpasselighed.

Regnskabsstatistikkens gennemsnitstal for 2019 ser således ud:

Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt) 448 kr./ha
Andre indtægter (herunder jagtleje) 1.197 kr./ha
Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling, afskrivning og tilskud 1.514 kr./ha

Resultatet for den traditionelle skovdrift har generelt været stigende siden 2009 og har i 2019 nået det højeste niveau siden 1999.

Økonomien for de private skove kan også fremstilles i en modelberegning som giver et overskud på 535 kr/ha som vist i figuren nedenfor, baseret på følgende forudsætninger:

  • Resultatet for Private Skoves Økonomi 2019
  • Modelejendom belån med 50% af den offentlige vurdering og med rente niveau svarende til gennemsnitsrenten for jordbrug i 2019
  • Uden aflønning af ejeren.

Ønsker du at læse en mere beskrivende artikel om resultaterne finder du den i næste nummer af SKOVEN 02/2021.

Sådan får du fat i publikationen Private Skoves Økonomi

Private Skoves Økonomi 2019 udgives kun i PDF-format.

Er du medlem af Dansk Skovforening, kan du hente regnskabsstatistikken i medlemsafdelingen her på hjemmesiden (kræver login).

Er du ikke medlem af Dansk Skovforening, kan du købe udgivelsen ved at kontakte os.

Ønsker du at vide mere om statistikken Private Skoves Økonomi, kan du kontakte Christian Jürgensen.