De tørkeramte skove presses økonomisk

Tørken rammer skovbruget hårdt. Allerede nu skønner vi, at op mod halvdelen af de nyplantede træer i skovene og på skovrejsningsarealerne på landbrugsjord er døde. Det betyder, at investeringen i de kommende mange års træproduktion er delvis tabt, og mange skovejere må forudse, at der skal plantes nye træer i den kommende plantningssæson.

Derudover er også tilvæksten i den resterende del af skovene påvirket markant negativt. Selv om vandmanglen ikke har slået de etablerede træer ihjel, vokser træerne ikke, når der ikke er vand til rådighed. Først når der igen kommer regn til skovene kan vi estimere, hvor stor en andel af årets normalvækst på 6 mio. kubikmeter, der er tabt. Vi forudser også, at tørken har givet varige kvalitetsforringelser i den stående vedmasse, og konsekvensen vil være reducerede salgspriser for råtræet i de kommende år.

Uanset mængden af regn i den resterende del af vækstsæsonen, så står det nu klart, at skovbruget er hårdt ramt økonomisk. Vi har derfor bedt regeringen om at give erhvervet en hjælpende hånd f.eks. i form af en udskydelse af betalingen af jordskatter og en forlængelse af skovbrugets betalingsfrist for moms.

Efter sommeren vil vi have et mere nøjagtigt billede af det økonomiske tab, som skovbruget har lidt som følge af tørken. Afhængig af det resultat vil vi vurdere, om der er behov for at se på yderligere initiativer.

Download

Læs Dansk Skovforenings brev til Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og Skatteminister Karsten Lauritzen: