Deltagerliste til ekskursionen på Ravnholt Skovdistrikt

Onsdag den 30. maj 2018 afholder Dansk Skovforening ekskursion i forlængelse af foreningens generalforsamling.

Mødested: Parken ved Ravnholt hovedbygning, ud for Ravnholtvej 57B, Ringe.

Tilkørsel: Fra motorvejen Odense-Svendborg vælges afkørsel 13 mod Ørbæk. Kør gennem Ryslinge og mod Måre. Fra Nyborg vælges afkørsel 46 mod Ørbæk. Kør gennem Ørbæk og mod Ringe. Der parkeres på plænen ud til landevejen, følg personalets anvisninger.

Deltagerliste

Allestrupgård Skov A/S
Gisela M. Jørgensen
Christian B. Jørgensen

Atlas Timber & Hardwood
Christoffer Søndergaard

Brattingsborg Godskontor
Anders D. Lassen

Bregentved Skovdistrikt
Jesper Hvid Jørgensen
Rasmus Bach Nielsen

Corselitze og Fuglsang Skovd.
Rune Rübner-Petersen
Poul Schreiner Hansen

Danmarks Jægerforbund
Niels Søndergaard
Claus Lind Christensen

Danmarks Naturfredningsforening
Tone Neerup

Dansk Skovforening
Søren Fodgaard
Liselotte Nissen
Tanja B. Olsen
Susie Jensen
Hans Maltha Hedegaard
Marie-Louise Bretner
Christian Jürgensen
Jan Søndergaard
Ingelise Andersen
Lasse Zöga Diederichsen
Emil Stenz Aardestrup

Dansk Skovkontor A/S
Jens Erik Jensen

Dansk Træemballage
Anders Jensen
Viggo Hertz

DSHwood A/S
Erik Kjær
Morten Lindegaard Nielsen
Rasmus Grønborg Bak
Stina Kortsen
Anton Hvolris
Christian M. Holm
Simon Thorfinn
Jens Koudal
Ole Brang

Dønnerup A/S
Niels Otto Lundstedt

Eivind Engberg
Eivind Engberg
Bente Engberg

Erholm Skovbrug
Anette Cederfeld
Anders Cederfeld

Esben Møller Madsen
Esben Møller Madsen

Foreningen af skovejere i Bogø Østerskov
Bjarne Frost Jensen

Frejas Skov
Hans Ole Hein

Fromsseier Plantage A/S
Mogens Lunde
Andreas Bach

Fælleshaver
Anders Toftegaard

Førslevgård Skovdistrikt
J. N. F. de Neergaard

Gauerslund Skov
Hans Ole Nielsen

Gert Ladegaard Jensen
Gert Ladegaard Jensen

GLS-A
Jens Bjørn Poulsen

Gyldensteen Gods
Frants Bernstorff-Gyldensteen

HedeDanmark
Michael Glud
Vibeke Aagaard Glud
Martin Briand Petersen

Heden
Uffe Jensen

Hedeselskabet
Allan Bechsgaard

Holstenshuus Skovdistrikt
Ditlev Berner

Humble Skovdistrikt
Rune Bukkehave

Hverringe Skovdistrikt
Niels Reventlow
Benedicte Reventlow

Hvidkilde Gods
Christian greve Ahlefeldt-Laurvig Lehn
Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Per Ørbæk

Høegholm Skovdistrikt
Christian Schmidt
Linda Schmidt

I/S Hedebo
Bøgh Klitgaard Møller
Kirsten Møller

Johansens Planteskole ApS
Peter L. Jensen

Junckers Industrier A/S
Henrik Skibsted Jakobsen

Keld Velling
Keld Velling

Kjellerup Plantage
Jørgen Westergaard
Lissi Westergaard

Kogleskoven
Niels Peter Dalsgaard Jensen

Krengerup Skovdistrikt
Leif Olsen
Annelise Olsen

KW-Plan ApS
Klaus Wunsch

Lilballe Skov
Niels Karstoft

Lindholt Skov
Lars Holst-Frederiksen

Lorup Skovdistrikt
Peter de Neergaard
Vinca de Neergaard
Arendse de Neergaard

Løvenholm Gods
Daniel Hintz

Mariendal
Claus Nielsen

Muckadell Skovdistrikt
Jacob Schaffalizky de Muckadell
Vincent Schaffalizsky de Muckadell

Nr. Hygildgaard Skovbrug
Palle Ledet Jensen

Nyrup Skov
Erik Schulz
Merete Schulz

Oreby Skovdistrikt
Christina Hage

Palsgaard Skovdistrikt
Per Studsgaard

Patriotisk Selskab
Nils Rasmussen

PEFC Danmark
Morten Thorø

R. Vestergaard Olsen
R. Vestergaard Olsen

Rathlousdal Skovdistrikt
Johan Tesdorpf

Ravndrup Vænge
Asger Olsen
Casper Sandfeld

Ravnholt og Lykkesholm Skove
Christian Sehestedt Juul
Leif Lauridsen
Peter Andreassen
Torben Juul Nielsen
Bo Jensen
Jens Jacobsen

Rosenborg Skov
Anders Hillerup

Rosenfeldt & Øbjerggård Skov
Peter Oxholm Tillisch

Rye Nørskov Gods
Peter Busck
Bo Trads Simonsen

Shangri La
Jørgen Kappel Hansen
Margaret Hammer

Skovrådet
Carsten With Thygesen

Skovskolen
Thomas Færgeman

Skramsø Skovdistrikt
K. Fabricius

Steffen Jørgensen
Steffen Jørgensen
Helle Franck Jørgensen

Stensgaard
Lars Skou Gleerup

Stiftelsen Sorø Akademi
Jens Kristian Poulsen

Strandgaarden
Iver Matzen

Svenstrup og Giesegaard Godser
Peter Borreby

Svenstrup Skovdistrikt
Christian Wedell-Neergaard

Trolleruplund
Jørgen Olesen

Tågeby Skov
Poul Madsen

Vemmetofte Kloster Skovdistrikt
Leif J. Madsen

Wefri A/S
Carsten Bjerre
Asger Reunert
Bendt Wedell

Ørbæklunde Gods
Lars-Hågen Lange