Deltagerliste til ekskursionen på Valdemarskilde

Se kørevejledning og deltagerlisten til ekskursionen på onsdag. Måske er der mulighed for samkørsel med naboen til Slagelse.

Onsdag 25. maj afholder Skovforeningen generalforsamling og den store ekskursion, som i år går til Valdemarskilde ved Slagelse.

Kørevejledning til ekskursionen

Vælg afkørsel 39 på motorvejen, Slagelse Syd. Tag vej 22 mod Næstved og kør til Rosted Skovvej 21.

Fortsæt ind i skoven og følg skiltene til mødestedet ved stendyssen ”Det Grå Får”. Det er ca. 2,7 km fra man kører ind i skoven og ”ligeud” hele vejen.

Parkér i højre side af vejen, så der kan passere en bil på venstre side. Hold med kort afstand mellem bilerne, så gåafstanden bliver kort for alle.

Se kort (PDF-fil) som viser vejen fra Vilcon Hotel & Konferencegaard hvor generalforsamling bliver afholdt til mødestedet ved stendyssen.

Deltagerliste

A/S Estvadgaards Plantager
Peter Neergaard

A/S Silvagra/Torbenfeldt Skovd
Peter Treschow
Klaus Falk-Sørensen

A/S Sønder Omme Plantage
Keld Bodholdt
Gyda Lassen

Allingkloster Skov
Marie Louise Friderichsen

Asger Olsen A/S
Asger Olsen
Casper Sandfeld

Atlas Timber & Hardwood
Christoffer Søndergaard

Barritskov Skovdistrikt
Thomas Harttung
Gustav Harttung

Bjergsted Skov I/S
Jacob Schaffalitzky de Mucadell

Bogø Østerskov I/S
Bjarne Jensen

Bregentved Skovdistrikt
Jesper Yde Christiansen

Bøgelunden
Lars B. Rasmussen

Corselitze og Fuglsang Skovd.
Rune Rübner-Petersen
Poul Schreiner

Dansk Skovforening
Søren Fodgaard
Liselotte Nissen
Martin Einfeldt
Tanja B. Olsen
Jan Søndergaard
Susie Jensen
Alex Møllbach
Ingelise Andersen
Karin A. Holm
Hans Maltha Hedegaard
Marie-Louise Bretner
Lars Nielsen
Olivia Maltha Duun
Lasse Zöga Diederichsen

Danske Juletræer
Martin Petersen

DSHwood A/S
Vikram Harlaka
Jakob Lunøe
Anton Hvolris
Jørgen Røge
Dennis Flanz
Jens Koudal
Peter Vind Larsen
Toke Foss

Dønnerup A/S
Niels Otto Lundstedt

Esbjerg kommune Vej & Park – Park & Natur
Nicklas Eugene Kirk Ibsen
Lars Martin Helmer Reinau

Fanefjord Skovdistrikt
Bjarne Rasmusssen
Frejas Skov
Hans Ole Hein

Fromsseier Plantage A/S
Lene Brandstrup
Keld Hundebøl

Fælleshaver
Anders Toftegaard

Førslevgård Skovdistrikt
J.N.F de Neergaard

Gerdrup-Lyngbygaard Skovdistr
Peter Melchior

Gisselfeld Klosters skovdistrikt
Jan Henning Olsen

GLS-A

Jens Poulsen

Gunderslevholm Godskontor
Claus Neergaard
Rolf Neergaard

Gyldenholm Skovdistrikt
Herluf Pilgaard-Sørensen

Gåsevadholm Fideikommiss AB
Rasmus Grönborg Bak

HedeDanmark
Michael Glud
Vibeke Aagaard Glud
Steen Vincens Riber

Hjorthede Planteskole A/S
Morten Jacobsen

Holstenshuus Skovdistrikt
Ditlev Berner
Gustav Berner
Elizabeth Berner

Humble Skovdistrikt
Ole Pedersen

Hverringe Skovdistrikt
Niels Reventlow

Hygild Bredhøj Plantage
Ole Thomsen

Hørby Skov
Claus Castenskiold

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Andreas Bergstedt
Kjell Suadicani
Thomas Nord-Larsen
Vivian Kvist Johannsen

Johansens Planteskole ApS
Peter L. Jensen

Junckers Industrier A/S
Henrik Skibsted Jakobsen

Jyderup Skov
Arne Jensen

Klintholm Skovdistrikt
Peter Scavenius

Knabstrup Gods A/S
Gorm Lunn

Kogleskoven
Niels Peter Dalsgaard Jensen

Krengerup Skovdistrikt
Annelise Olsen
Leif Olsen

Krogstedgård
Bengt Kvitzau

Kruusesminde Landbrug
Bjarne Hansen
Lindholt Skov
Lars Holst-Frederiksen

Lorup Skovdistrikt
Peter Neergaard
Arendse Falkenberg Neergaard
Vinca Neergaard

Muckadell Skovdistrikt
Vincent Schaffalitzky de Muckadell

Naturstyrelsen
Gry Errboe
Mette Marcker Christiansen
Kristian Kvist

Nyrup Skov
Erik Schulz
Merete Schulz

P.P. Woodland Compagni
Andreas Hastrup

Patriotisk Selskab
Nils Rasmussen

Rathlousdal Skovdistrikt
Johan Tesdorpf

Rosenborg Skov
Eva Hillerup
Anders Hillerup

Rosenfeldt & Øbjerggård Skov
Peter Oxholm Tillisch

Rye Nørskov Gods
Peter A. Busck
Daniel Hintz

Rødding Skov, I/S Toftegårdsskoven
Poul Anker Ravn
Karen Ravn
Christian Nielsen
Dorte Nielsen

Rønslunde plantage og Birkelund plantage
Peter Schjøtt

Sdr. Overdrev
Marie-Louise Foss
Torkild Foss

Shangri La
Jørgen Kappel Hansen
Margaret Hammer

Silva Estate a/s
Jesper Just Nielsen
Allan Bechsgaard

Skovskolen, Nødebo
Anders Bülow

Skovdyrkerforeningen
Per Hilbert
Svend J. Christensen
Per C. Christensen
Lars Skou Gleerup

Skovdyrkerforeningen Midt
Lars Skou Gleerup

Skovdyrkerforeningen Øst
Karsten Raae

Skovdyrkerforeningen, Syd
Jan Teinborg

Skovsøhus ApS
Verner Lauritsen

Sophienholm Skov
Lars Bondo Svane
Pia Kannegaard

Stensballegaard Skov
Henrik Ahlefeldt-Laurvig

Stensbygaard Skovdistrikt
Marie Melchior
Alison Riegels

Stiftelsen Sorø Akademi
Jens Kristian Poulsen

Søholt Skov
Frederik Lüttichau

Valdemarskilde Skovdistrikt
Michael Neergaard
Ulla Neergaard
Dennis Neergaard
Ida Just Møller
Emil Andersen

Vemmetofte Kloster Skovdistrikt
Leif J. Madsen

Vesterskoven I/S
Jacob Ankjær-Jensen
Carsten Følsgaard

Visborggård Skov
Niels Peter Louis-Hansen
Gerda Louis-Hansen

Andre
Bo Jung
Christian Karsholt
Eivind Engberg
Bente Engberg
Mogens Elchendorv
Rasmus Bach Nielsen