Deltagerliste til ekskursionen til Løvenholm Skovdistrikt

Se ekskursionsføreren, kørevejledning og deltagerlisten til ekskursionen på onsdag den 24. maj. Måske er der mulighed for samkørsel med naboen til Djursland.

Onsdag den 24. maj afholder Skovforeningen generalforsamling og den store ekskursion, som i år går til til Løvenholm Skovdistrikt på Djursland.

Ekskursionsfører til Løvenholm

Føreren til Skovforeningens ekskursion til Løvenholm indeholder dels en introduktion til godset og skovdriften, dels en omtale af de 6 punkter der ses undervejs, i alt 28 sider. Forud for ekskursionen er der foretaget en del opmålinger og beregninger af hvad den store kronvildtbestand betyder for skovdriften, og det kan anbefales deltagerne i ekskursionen at sætte sig ind i materialet på forhånd.

Føreren udleveres også på dagen, men kun i A5-format.

Hent ekskursionsføren til Løvenholm (PDF-fil).

Kørsel fra Gammel Estrup hvor generalforsamling bliver afholdt til ekskursionsstart

Fra Gammel Estrup drej til venstre ud på hovedvej 16, i retning mod Grenå

Kør gennem Auning og videre ad hovedvejen, i alt 8 km

Drej til venstre ved 27,8 km mærket – (her er en P-plads og skilte mod Vivild og Nørager)

Efter 200 meter drej til venstre ind på en skovvej

Kør nogle hundrede meter på skovvejen og parker bilen i højre side af vejen. Personale viser vej til startstedet for ekskursionen

Deltagerliste

A/S Estvadgaards Plantager
Peter Neergaard

A/S Silvagra/Torbenfeldt Skovdistrikt
Peter Treschow

Allestrupgård Skov A/S
Chr. B. Jørgensen
Gisela M. Jørgensen

Allingkloster Skov
Marie Louise Friderichsen

Andreas Bach Ramussen

Atlas Timber & Hardwood
Christoffer Søndergaard
Michael Christensen

Bo Larsen

Bregentved Skovdistrikt
Jesper Hvid Jørgensen

Brønhøj Skov
Esben Poulsen

Danmarks Jægerforbund
Mads Flinterup
Claus Lind Christensen

Dansk Skovforening
Hans Maltha Hedegaard
Ingelise Andersen
Jan Søndergaard
Karin A. Holm
Lars Nielsen
Liselotte Nissen
Marie-Louise Bretner
Susie Jensen
Søren Fodgaard
Tanja B. Olsen

Dansk Træemballage
Anders Jensen
Viggo Hertz

DSHwood A/S
Toke Foss
Jørgen Røge
Erik Kjær
Dennis Flanz
Anton Hvolris
Jens Koudal
Simon Thorfinn

DSL
Henrik S. Bach

Dønnerup A/S
Niels Otto Lundstedt

Erholm Gods
Anders Cederfeld

Frank Lærke

Frejas Skov
Hans Ole Hein
Vibeke Hein

Friluftsrådet
Flemming Torp

Fromsseier Plantage A/S
Mogens Lunde
Lene Brandstrup

GLS-A
Jens Bjørn Poulsen

Granhuus Skov
Ejvind Engberg
Eva Møller
Peter Langkjær
Bente Engberg

Harrisskov & Skjoldelev Bjerge
Erik Nørbye
Henning Simonsen
Peder Fuglsbjerg

HedeDanmark A/S
Michael Glud
Vibeke Glud
Villum Hillingsøe
Jesper Gerstrøm
Morten Faudel
Jeppe Lange Nielsen
Rune Flye Andersen
Søren Strunge
Søren Stilling
Jens Erik Engel

Heden
Uffe Jensen

Hedeselskabet

Allan Bechsgaard
Poul Elgaard

 
Hverringe
Niels Iuel Reventlow
 
Holstenshuus Skovdistrikt
Ditlev BernerHvidkilde Gods
Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-LehnHygum Skov
Svend Erik JessenHøegholm Skovdistrikt
Christian Schmidt
Linda Schmidt

Høver Skov
Bendt A. Sloth

I/S Hedebo
Bøgh K. Møller

Institut for geovidenskab og naturforvaltning
Kjell Suadikani
Thomas Nord-Larsen

Johansens Planteskole ApS
Peter L. Jensen

Junckers Industrier A/S
Henrik Skibsted Jakobsen

Knabstrup Gods A/S
Gorm Lunn

Kobbermølle Skoven
Christian Lei

Kogleskoven
Niels Peter Dalsgaard Jensen

Kongsø Østerskov og Fiskehusskoven
Claus Bøg Andersen

Kragehøj Plantage
Svend Erik Baadsgaard

Krengerup Skovdistrikt
Leif Olsen
Annelise Olsen

Kroskoven
Helge Daus

Langbjerg Skov
Holger Fabian-Jessing

Lilballe Skov
Niels Karstoft
Ole Brøndum

Lindholt Skov
Lars Holst-Frederiksen

Lorup Skovdistrikt
Vinca de Neergaard
Arendse Falkenberg Neergaard

Løndal Skovbrug I/S
Christian Bruun

Løvenholm Gods
Peter Gæmelke
Jens Christian Dahl
Daniel Hintz

Meilgaard Skovdistrikt
Mads Olesen

Middelfart Kommunes Skovd.
Dan Jensen

Mourier Petersens Plantage
Jan Furer Madsen

Muckadell Skovdistrikt
Jacob Schaffalitzky de Muckadell
Vincent Schaffalitzky

Naturstyrelsen
Jan Eriksen
Erik Dalsgaard
Jens Peter Clausen
Søren Hald
Thorbjørn Nørgård
Anders Søsted
Ida Marquardsen

Nr. Hygildgaard Skovbrug
Palle Ledet Jensen

Nykredit/landbrugsafdelingen
Frank Poll

Nyrup Skov
Erik Schulz
Merete Schulz

P. Regenberg
Paul Regenberg
Hella Regenberg

PEFC Danmark
Morten Thorøe

Plantesminde Plantager I/S
Claus Bjerring
Lars Pank

Ramten Skov
Erik Christensen

Rasmus Bach Nielsen

Rathlousdal Skovdistrikt
Iver Tesdorpf
Johan Tesdorpf

Ravndrup Vænge
Asger Olsen
Casper Sandfeld

Rold Skov Savværk A/S
Henrik Thorlacius-Ussing
Benno Laursen

Rosenborg Skov
Anders Jørgen Hillerup
Eva Agnete Hillerup

Rosenfeldt & Øbjerggård Skov
Peter Oxholm Tillisch
Tinna Tillisch

Rye Nørskov Gods
Peter Busck
Johann Jacobsen

Rødding Skov, I/S Toftegårdsskoven
Christian Nielsen
Dorte Nielsen
Poul Anker
Karen Ravn

Sangildgård
Anne Margrethe Ladekjær-Mikkelsen

Sekshøj
Mads Bang

Shangri La
Jørgen Kappel Hansen
Margaret Hammer

Siellenfeld Plantage
Poul Arne Madsen

Silva Estate a/s
Jesper Just Nielsen

Skovdyrkerforeningen
Lars Skou Gleerup
Eva Lind Gleerup
Jakob Svendsen-Tune
Henrik Fredslund

Skovskolen
Thomas Færgeman

Skovsøhus ApS
Verner Lauritsen

Skramsø Skovdistrikt
Knud Fabricius

Sostrup Skovdistrikt II
Henning Lyngsbo

St. Hjøllund Plt. & Julianelyst Gods
Jacob Nørgaard Larsen
Jesper Kjeldsen

Steffen Jørgensen Skov
Steffen Jørgensen
Helle Jørgensen

Stenrøgel Plantage
Henning Holm Johansen

Stiftelsen Sorø Akademi
Jens Kristian Poulsen

Suhrske Stiftelses Skovdistrik
Bo Jung

Svenstrup Skovdistrikt
Christian Wedell-Neergaard
Poul Norup
Claus Løvendahl

Søren Børsting

Tindbæk Skov
Jens Peder Jakobsen

Tofthøj
Henrik Lüneborg-Nielsen

Trend Skovbrug
Hans Kieldsen

Trudsholm
Chr. F. la Cour

Tukær Plantage
Morten Jacobsen

Valdemarskilde Skovdistrikt
Denis de Neergaard
Ida Just Møller

Vedebjerg Skov
Jesper Andreasen
Gitte Longhi Andreasen

Vissingkloster Plantage
Jan K Østergaard

Wefri A/S
Carsten Bjerre

Øland Skov
Mette Glarborg

Øland Skov
Erik Jensen

Aage V. Jensen Naturfond
Jacob Palsgaard Andersen
Jacob Skriver