Den danske PEFC ordning godkendt af PEFC

PEFC Council har godkendt den danske PEFC ordning for en ny 5 årig periode

Den danske PEFC-ordning gennemgik i perioden marts 2006 – november 2007 en revision baseret på erfaringer, ny viden og input fra interessenter. PEFC International har den 4. marts godkendt den reviderede ordning for en ny 5 års periode.

Krav om 5 årig revision og godkendelse

Det er et krav for at kunne bruge det internationalt anerkendte PEFC-mærke, at de nationale certificeringsordninger mindst hvert 5. år revideres og gennemgår en stram godkendelsesprocedure.

Godkendelsesprocedure tager mellem 8-10 måneder og indeholder bl.a. høring af interessenter, vurdering af et eksternt konsulentfirma og et ekspertpanel. Til sidst er det op til medlemmerne af PEFC International at afgøre om ordningerne skal godkendes eller ej.

Flere ordninger godkendt

Ud over den danske PEFC-ordning er også den britiske, den schweiziske og den belgiske ordning blevet godkendt på ny, ligesom den estiske PEFC ordning er blevet godkendt. Alle for en 5 års periode.

Læs mere på www.pefc.dk og www.pefc.org