Den offentlige vurdering af skov pr. 1. oktober 2006

Inden længe udsendes vurderingsmeddelelserne til skovejerne. Vurderingerne er resultatet af de indberetninger skovejerne har foretaget til vurderingsmyndigheden.

Efter de oplysninger Skovforeningen har modtaget bliver der tale om moderate stigninger.

Således vurderes det, at ejendomsværdierne i gennemsnit vil stige med 5-10%, mens grundværdierne vurderes at ville stige lidt mere.

Samtidig vil der formentlig ske en svag forskydning af værdierne fra nåletræ til løvtræ.

Det skal understreges, at vurderingerne ikke er fremkommet ved en generel fremskrivning af tidligere værdier, men ved en nyberegning for hver enkelt ejendom.

Der vil derfor være variationer i vurderingerne, der for den enkelte ejendom fører til en afvigelse fra ovennævnte generelle billede af stigningerne.